Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Leksands kommun arbetar för att göra byggnader, gatumiljöer och information tillgänglig för så många som möjligt.

Kommunen arbetar också aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor.

Fysisk tillgänglighet

Enligt plan- och bygglagen ska enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det kan till exempel röra sig om besvärliga entréer eller markskyltar som spärrar vägen på trottoarer. Ansvarig är alltid ägaren till den berörda fastigheten.

Med vår tillgänglighetsguide tar du enkelt reda på hur tillgängliga offentliga byggnader är för personer med olika funktionshinder.

Tillgänglig information

Målsättningen är också att göra kommunens information tillgänglig för så många som möjligt, till exempel här på kommunens webbplats. Information på engelska och information översatt till teckenspråk är ett par exempel.

Mångfald och jä