L. Biografi med genealogi

Genealogi

836 Dalfolk. [Årg. 1](1988) ff. Leksand 1988 ff. (Dalarnas släkt- , hembygds- och emigrationsforskarförening.) - Det allra första numret med följande titel: Dalarnas släkt- hembygds- och emigrationsförening. Medlemsblad. - De artiklar i Dalfolk som rör Leksandsbygden redovisas separat.

837 Barrling, Lars. Leksandssläkten Grönstedt-Gezelius. En släktstudie utförd 1983-1985. Borlänge 1986. 57 s. Duplic. - 2. utökade upplagan 1993. 13 tabeller + 59 bl. + personreg. Duplic. - Efterkommande till Christina Grönstedt i hennes äktenskap med pedagogen Samuel Dicander har dock uteslutits i denna andra upplaga.

838 Björklöf, Sune. Leksandsbröd och släkten Jon. (Dalfolk 1999:4, s. 18-20.) - Se även nr 1924.

839 Bröms, Fr. Tollättlingar i Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1937, s. 136-144.)

840 Carlsson, Anna. Papperslapp - början till lyckosam släktforskning. (Dalfolk 1996:4, s. 3-7.) - Anna Carlsson från Leksand spårar släktingar i Amerika.

841 Eriksson, Gun. En åhlbo och hans förfäder. Av Gun Eriksson, f. Lindgren. (Dalfolk 1999:3, s. 5.) - Om Gun Erikssons far Martin Lindgren, f. 1911 i Åhl socken och dennes förfäder.

842 Hammarbäck, Gullbritt. Kärleksbrevet. (Dalfolk 2001:4, s. 16-17.) - Om ett brev skrivet 1824 av Anders Andersson i Hagen till Brita Hansdotter från Hästberg. - Med uppgifter om släkten.

843 Hansson, Olof. En släktforskarprofil. (Dalfolk 1999:4, s. 8-9.) - Rör Olof Hanssons släktforskning med anknytning till bl.a. Leksand.

844 Ihlis-Pettersson, Gertrud. Smederna Helgsten. Falun 1996. 19 bl. + bil. Duplic. (Dalarnas natur och kultur I, 2 p., vid Högskolan Dalarna.) - Släkt med anknytning till bl.a. Leksand.

845 Petersson, Stenåke. Pettersson, Tommos, Volt och Westerberg. (Dalfolk 2003: 1, s. 10-11.) - Släkthistoria med viss anknkytning till Leksand.

846 Petersson, Stenåke. Svinhufvuden i Leksand! (Dalfolk 1998:1, s. 6-7.) - En gren av släkten Cornelius Jönsson Svinhufvuds ättlingar rotade sig i Leksand.

847 Roos, Gunilla. En bunt gamla brev. (Dalfolk 1997:3/4, s. 12-14.) - Släkthistoria med anknytning till bl.a. Ål och Leksand.

848 Thorsell, Elisabeth. Okända släkten. (Dalfolk 2002:2, s. 20-21.) - Elisabeth Thorsell har bedrivit släktforskning i USA rörande släkten Torsell från Yttermo.

849 Trotzig, Karl. Anträdet i 4:e ledet, med 16 förfäder, för Gustaf Ankarcrona. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1923, s. 60-61.)

850 Westgärds, Anders. En antavla upprättad av And. Westgärds. Med kommentarer av Erik Rönnell. Tryckt som manuskript. Sthlm 1933. Antavla + 5 s. - "Den antavla det här gäller är mina syskons och min. Den är upprättad av släktforskaren, hemmansägaren och f.d. platsredaktören Anders Westgärds, Söder Bergsäng, Leksand."

851 Westgärds, Anders. Kersgården i Lima. Släktregister. 1931. Opaginerad. Duplic.

852 Åström, Birgit. Om en gravstensinventering. (Dalfolk 1999:2, s. 6-7.) - Inventering av gravstenar på Leksands kyrkogård.

Släktforskarnas hus

853 Släktforskarnas hus. The house of genealogy. Leksand. Leksand 2003. Folder. - Medtagen som exempel på informationsmaterial från Släktforskarnas hus. - "Nationellt centrum för släkt- och emigrantforskning sedan 1992."

854 Björklöf, Sune Dubbeljubileet. (Dalfolk 2002:4, s. 9.) - "Dalfolk firade uppnådda 15 år och Släktforskarnas hus 10 år." - I artikeln berörs bl.a. Margaretha Hedbloms insatser. - Bildreportage på s. 10-11.

855 Dahl, Margareta. Jakten på det förflutna. (Veteranposten 2000:5, s. 22-23.)

856 Forss, Perhåkan. Delrapport från Huset. (Dalfolk 1999:4, s. 6-7.)

857 Forss, Perhåkan. Nu har flyttlasset gått! Av Perhåkan Forss och Bo Pettersson. (Dalfolk 2000:2, s. 12-13.) - "Släktforskarnas hus har bytt bostad." - På s. 10-12 om invigningsfesten: "Fest i dagarna två!"

858 Forss, Perhåkan. Släktforskarnas Mecka finns i Leksand. (Dalfolk 1999:4, s. 4-5.)

859 Hedblom, Margaretha Släktforskarnas hus i Leksand. Av Margaretha Hedblom och Bo Lindwall. (Dagsverket 1992:4, s. 11.)

860 Leino, Olle. Titta jag är släkt med Gustav Vasa! (Må bra 1995:10, s. 34-35.)

861 Leksell, Hans. Släktforskarnas Mecka ligger i Leksand. Det nya släktträdet. (Svenska kyrkans tidning 1992:39, s. 22-23.)

862 Svensson, Leif. Släktforskarnas hus. Invigningsanförande av länsrådet Leif Svensson. (Dalfolk 1992:2, s. 5-6.)

863 Svesse, Jöran. Smultronställe i Leksand för släktforskare. (Västerås stifts tidning 1993:3, s. 11.

Genealogi: Ål

864 Maritsfolket från Ål. (J. P. Åhlén. En minnesskrift på 50-årsdagen. Sthlm 1929, s. 167-188.)

Biografiska uppslagsverk och matriklar

865 Dalarna i porträtt och bild 1925. Utg. av H. A. Ericson. Falun 1926. - Personregister på s. 387 ff. - Ur innehållet: Leksands socken (s. 203-212). - Siljansnäs socken (s. 279-280). - Ål socken (s. 361-366). - Porträtt av Karlfeldt under avdelningen "Några bemärkta dalasöner med sin verksamhet förlagd utom dalagränsen."

866 Dalregementets personhistoria. D. 1-5, Supplement. Falun 1984-2001. - D. 1. 1542-1699. Falun 1984. Sockenregister på s. 531 ff. med bl.a. Leksand och Ål. Tillägg och ändringar 1993. - D. 2. 1700-1799. Falun 1989. Sockenregister på s. 726 ff. med Leksand och Ål. Tillägg och ändringar 1993. - D. 3. 1800-1899. Falun 1993. - D. 4. 1900-1949. Falun 1995. - D. 5. 1950-2000. Falun 2001. - Supplement med samlat namnregister. Falun [1998].

867 Domsagorna i Sverige. Sthlm 1944. - Ur innehållet: Nedansiljans domsaga (s. 281-286). I detta avsnitt redovisas bl.a. nämndemän i Leksands och Gagnefs tingslag. Register på s. 871-872.

868 Från sockenstämma till storkommun. Kopparbergs län. Köpingar och landskommuner. Under red. av Fritz B. Lindström och S. Ivar Lundgren. Sthlm 1955. - Ur innehållet: Leksand (s. 217-233). - Siljansnäs (s. 336-343). - Ål (s. 454-460).

869 Porträttgalleri från Dalarna. Malmö 1935. - Peronregister på s. 984 ff. - Ur innehållet: Leksand (s. 579-620). - Siljansnäs (s. 620-630). - Ål (s. 630-644).

870 Postkontor och postmästare. Sthlm 1951. - Leksand berörs på s. 280-281.

871 Upplysningskatalog för Leksand, Insjön, Tällberg, Siljansnäs, Leksboda, Häradsbygden. Utg. av Eriksson & Sjöström. Gefle 1920. 55 s.

872 Långberg, John. Leksands kompanis personhistoria. Uppsala 1999. 8 vol. (Vetenskaplig information Uppsala. VIU.) - I kapsel med titeln: Leksands kompani. Arbetet berörs av John Långberg i Dagsverket 2002:2, s. 3. Dessutom presenteras det av Stenåke Petersson i Dalfolk 1999:2, s. 5 och i Dalfolk 1999:4, s. 6. Om Gustav Adolfsakademiens pris till John Långberg i Dalfolk 2001:4, s. 12. - Personnotiser med anknytning till Leksands kompani finns i: Dalfolk 1999:4, s. 16-17.

873 Lööw, Anton, Organister i Leksands kyrka. 1988. 7 s. - Se även nr 875.

874 Marklund, Pelle. Känt dalfolk i 20:e seklet. Av Pelle Marklund och Mikael Forslund. Falun 2003. - Med uppgifter om bl.a. Hugo Alfvén, Knis Karl Aronsson, Bo Berggren, Jonas Bergqvist, Erik Axel Karlfeldt, Rune Lindström, Clas Ohlson, Johan Petter Åhlén.

875 Sjögren, Josef. Organisterna i Västerås stift. Sthlm 1958. - Ur innehållet: Leksands kyrka (s. 199-202). - Djura kapell (s. 202-203). - Siljansnäs kyrka (s. 203-204). - Åls kyrka (s. 206). - Se även nr 873.

Västerås stifts herdaminne

(Uppgift om stiftsmatriklar finns i följande arbete av Olle Wingborg: Litteratur om Dalarna. D. 2. 1975, s. 87-88.).

876 Muncktell, Johan Fredric. Westerås stifts herdaminne. D. 1-3. Upsala 1843-1846. - D. 2 (1844) berör Leksands kontrakt på s. 213-280. - D. 3 (1846) innehåller personregister.

877 Ljungberg, Per Adolf. Vesterås stifts herdaminne. Ny följd 1800-1880. 1-2. Örebro 1880-1881. - Leksands kontrakt berörs på s. 40-61. Personregister på s. 181 ff.

878 Ekström, Gunnar. Västerås stifts herdaminne. 1:1 ff. Västerås 1939 ff. - 1:1 (1939): Medeltiden och reformationstiden. Västerås stad. - 1:2 (1949): Medeltiden och reformationstiden. Återstående församlingar. - 2:1 (1971): 1600-talet. Med Bilagor. - 2:2 (1990): 1700-talet. Med Bilagor. - Verkets olika delar innehåller register av olika slag med hänvisning till bl.a. Leksand. - Mer omfattande uppgifter enligt följande: D. 1:2 berör Leksands kontrakt på s. 454-487. - D. 2:1 med hänvisning till präster, pedagoger m.fl. på s. 24-25 (Leksand) och s. 43 (Ål). - D. 2:2 med motsvarande hänvisning på s. 30-31 (Leksand) och s. 57-58 (Ål). Till d. 2 separata bilagor med ortsregister.

Biografiska uppslagsverk och matriklar: Siljansnäs

879 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 70. - "Telefonabonnenter i Björken 1957."

Biografiska samlingar

880 Från Treffenbergs åskor till Tällbergs glans. Silhuetter från riksdagens dalabänkar. Av Koxman Läktarkik. (Pennfäktaren. Dalajournalisternas jultidning 1930, s. 16-18.) - Se även nr 889.

881 Lima by. Leksand 1984, s. 123-132. - "Personer."

882 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 101-116. - "Personligheter."

883 Ur Leksands personalieböcker ... (Dalfolk 1990:1, s. 12.) - "Ur Leksands personalieböcker är följande berättelser hämtade." Rör tre kvinnoöden från 1700-talet.

884 Björklöf, Sune. Rikard Eronn och Erik Björkman. (Dalfolk 2003:4, s. 4.) - Rikard Eronn (1879-1957) var kommunalnämndens ordförande i Leksand 1936-1951. - Erik Björkman (1892-1961) var kommunalfullmäktiges ordförande 1939-1961. - Härutöver hade de bägge en rad andra uppdrag. Deras porträtt finns i Leksands kommunalhus.

885 Bråmå, Anna Maria. Axplock. Leksand 1999. 136 s.

886 Bråmå, Anna Maria. Vardagsfolk i helg och söcken. Episoder från flydda år nedtecknade av Anna Maria Bråmå. Leksand 1997. 204 s.

887 Bäärnhielm, Mauritz. Häradsdomarna i Leksand. Kring en säregen porträttsamling. (Dalarnas hembygdsbok 1949, s. 43-54.)

888 Hedblom, Margaretha. Värmlänningar i Leksand för tre hundra år sedan. (Dalfolk 1995:3, s. 4-5.)

889 Johannes, Per. Leksandskarlar i Sveriges riksdag. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 119-128.) - Se även nr 880.

890 Johannes, Per. Stor Henrik och Mats Bjur. Dalska odlingsbragder i Norrland. Malung 1976. 51 s. - "Det har varit spännande att följa i spåren de två familjer, som för mer än 150 år sedan drevs av fattigdomen att från Böle i Leksand och från Sörskog i Bjursås söka sin utkomst genom att i Norrland bryta nya marker ..."

891 Jödahl, Erik. Den trånga porten. Människor och öden i ett tidningshus. Falun 1988, s. 73 ff. - I avsnittet "Forskare, diktare, politiker" finns kortfattade uppgifter om bl.a. Per Johannes (s. 96) och Margaretha Hedblom (s. 102).

892 Pepa, Bertil. Leksandsprostar under fem århundraden. 1300-1700. Ur församlingens herdaminnen. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 220-223.)

Biografiska samlingar: Siljansnäs

893 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 133. - "Människor berättar." Med bidrag av bl.a. Margit Regenberg, Alm Johan, Oskar Lissåkers, Ingrid Åkerlund, Anders Linders och Ulla-Britt Plars.

894 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 153-200. - "Människor med färg."

Särskilda personer

Ahlgren, Halvar, kyrkoherde, Siljansnäs
895 Åkerlund, Glen. Halvar Ahlgren. f. 31/5 1896. d. 12/4 1975. (Västerås stiftsbok 1975, s. 174-176.z

Alm, Harald, rektor, Tällberg
896 Jödahl, Erik. Harald Alm och kärleken. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 76-78.)

897 Stolpe, Sven. Harald Alm och Siljansskolan. (Perspektiv 1964, häfte 3, s. 117-119.) - Se även nr 199.

Almgren, Sven, vaktmästare
898 Lima by. Leksand 1984, s. 123-124. - Sven Almgren (1892-1974) har enligt detta avsnitt lämnat ett stort kulturellt arv efter sig genom sina fotografier. Han hade kameran med sig vid alla tillfällen då något hände i byn.

Andersdotter, Daniels Margareta
899 Herlenius, Emil. En leksandskullas underbara öden. (Meddelanden från Dalarnas fornminnesförening. 8. Falun 1923, s. 3-19.) - Om Daniels Margareta Andersdotter från Hjortnäs som gifte sig med greve Guido d'Erizzo dei Bandini.

900 Herlenius, Emil. Om leksandskullan som blev italiensk markisinna. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 9-10.)

Andersson, Bond Erik, ringare
901 Harding, Gunnar. Bond Jerk, den gamle ringaren. (Dalkulan. Lyrik och prosa. 34 dalaförfattare 1994. Gagnef 1994, s. 110-115.) - "Nu står Bond Jerk, huggen i granit [av Hans Reiss] bredvid klockstapeln i Leksand."

Andersson, Hjalmar, Insjön
902 Olsson, Daniels Sven. Hjalmar Andersson - Dalarnas förste olympiske medaljör 1912. (Dalarnas hembygdsbok 1983, s. 111-117.)

Andersson, Molars Anders, "Siljansnäsarn"
903 En gammal mästerbrottare berättar. Som impressario åt Siljansnäsarn - världens starkaste karl. Av Finn. (Finnbygdens jul 1954. Säffle 1954, s. 16-17.)

904 När starka siljansnäsarn tog ett nappatag med en ilsken björn. Av Mille. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1948-1950. Falun 1951, s. 57-59.)<