L. Biografi med genealogi

Genealogi

836 Dalfolk. [Årg. 1](1988) ff. Leksand 1988 ff. (Dalarnas släkt- , hembygds- och emigrationsforskarförening.) - Det allra första numret med följande titel: Dalarnas släkt- hembygds- och emigrationsförening. Medlemsblad. - De artiklar i Dalfolk som rör Leksandsbygden redovisas separat.

837 Barrling, Lars. Leksandssläkten Grönstedt-Gezelius. En släktstudie utförd 1983-1985. Borlänge 1986. 57 s. Duplic. - 2. utökade upplagan 1993. 13 tabeller + 59 bl. + personreg. Duplic. - Efterkommande till Christina Grönstedt i hennes äktenskap med pedagogen Samuel Dicander har dock uteslutits i denna andra upplaga.

838 Björklöf, Sune. Leksandsbröd och släkten Jon. (Dalfolk 1999:4, s. 18-20.) - Se även nr 1924.

839 Bröms, Fr. Tollättlingar i Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1937, s. 136-144.)

840 Carlsson, Anna. Papperslapp - början till lyckosam släktforskning. (Dalfolk 1996:4, s. 3-7.) - Anna Carlsson från Leksand spårar släktingar i Amerika.

841 Eriksson, Gun. En åhlbo och hans förfäder. Av Gun Eriksson, f. Lindgren. (Dalfolk 1999:3, s. 5.) - Om Gun Erikssons far Martin Lindgren, f. 1911 i Åhl socken och dennes förfäder.

842 Hammarbäck, Gullbritt. Kärleksbrevet. (Dalfolk 2001:4, s. 16-17.) - Om ett brev skrivet 1824 av Anders Andersson i Hagen till Brita Hansdotter från Hästberg. - Med uppgifter om släkten.

843 Hansson, Olof. En släktforskarprofil. (Dalfolk 1999:4, s. 8-9.) - Rör Olof Hanssons släktforskning med anknytning till bl.a. Leksand.

844 Ihlis-Pettersson, Gertrud. Smederna Helgsten. Falun 1996. 19 bl. + bil. Duplic. (Dalarnas natur och kultur I, 2 p., vid Högskolan Dalarna.) - Släkt med anknytning till bl.a. Leksand.

845 Petersson, Stenåke. Pettersson, Tommos, Volt och Westerberg. (Dalfolk 2003: 1, s. 10-11.) - Släkthistoria med viss anknkytning till Leksand.

846 Petersson, Stenåke. Svinhufvuden i Leksand! (Dalfolk 1998:1, s. 6-7.) - En gren av släkten Cornelius Jönsson Svinhufvuds ättlingar rotade sig i Leksand.

847 Roos, Gunilla. En bunt gamla brev. (Dalfolk 1997:3/4, s. 12-14.) - Släkthistoria med anknytning till bl.a. Ål och Leksand.

848 Thorsell, Elisabeth. Okända släkten. (Dalfolk 2002:2, s. 20-21.) - Elisabeth Thorsell har bedrivit släktforskning i USA rörande släkten Torsell från Yttermo.

849 Trotzig, Karl. Anträdet i 4:e ledet, med 16 förfäder, för Gustaf Ankarcrona. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1923, s. 60-61.)

850 Westgärds, Anders. En antavla upprättad av And. Westgärds. Med kommentarer av Erik Rönnell. Tryckt som manuskript. Sthlm 1933. Antavla + 5 s. - "Den antavla det här gäller är mina syskons och min. Den är upprättad av släktforskaren, hemmansägaren och f.d. platsredaktören Anders Westgärds, Söder Bergsäng, Leksand."

851 Westgärds, Anders. Kersgården i Lima. Släktregister. 1931. Opaginerad. Duplic.

852 Åström, Birgit. Om en gravstensinventering. (Dalfolk 1999:2, s. 6-7.) - Inventering av gravstenar på Leksands kyrkogård.

Släktforskarnas hus

853 Släktforskarnas hus. The house of genealogy. Leksand. Leksand 2003. Folder. - Medtagen som exempel på informationsmaterial från Släktforskarnas hus. - "Nationellt centrum för släkt- och emigrantforskning sedan 1992."

854 Björklöf, Sune Dubbeljubileet. (Dalfolk 2002:4, s. 9.) - "Dalfolk firade uppnådda 15 år och Släktforskarnas hus 10 år." - I artikeln berörs bl.a. Margaretha Hedbloms insatser. - Bildreportage på s. 10-11.

855 Dahl, Margareta. Jakten på det förflutna. (Veteranposten 2000:5, s. 22-23.)

856 Forss, Perhåkan. Delrapport från Huset. (Dalfolk 1999:4, s. 6-7.)

857 Forss, Perhåkan. Nu har flyttlasset gått! Av Perhåkan Forss och Bo Pettersson. (Dalfolk 2000:2, s. 12-13.) - "Släktforskarnas hus har bytt bostad." - På s. 10-12 om invigningsfesten: "Fest i dagarna två!"

858 Forss, Perhåkan. Släktforskarnas Mecka finns i Leksand. (Dalfolk 1999:4, s. 4-5.)

859 Hedblom, Margaretha Släktforskarnas hus i Leksand. Av Margaretha Hedblom och Bo Lindwall. (Dagsverket 1992:4, s. 11.)

860 Leino, Olle. Titta jag är släkt med Gustav Vasa! (Må bra 1995:10, s. 34-35.)

861 Leksell, Hans. Släktforskarnas Mecka ligger i Leksand. Det nya släktträdet. (Svenska kyrkans tidning 1992:39, s. 22-23.)

862 Svensson, Leif. Släktforskarnas hus. Invigningsanförande av länsrådet Leif Svensson. (Dalfolk 1992:2, s. 5-6.)

863 Svesse, Jöran. Smultronställe i Leksand för släktforskare. (Västerås stifts tidning 1993:3, s. 11.

Genealogi: Ål

864 Maritsfolket från Ål. (J. P. Åhlén. En minnesskrift på 50-årsdagen. Sthlm 1929, s. 167-188.)

Biografiska uppslagsverk och matriklar

865 Dalarna i porträtt och bild 1925. Utg. av H. A. Ericson. Falun 1926. - Personregister på s. 387 ff. - Ur innehållet: Leksands socken (s. 203-212). - Siljansnäs socken (s. 279-280). - Ål socken (s. 361-366). - Porträtt av Karlfeldt under avdelningen "Några bemärkta dalasöner med sin verksamhet förlagd utom dalagränsen."

866 Dalregementets personhistoria. D. 1-5, Supplement. Falun 1984-2001. - D. 1. 1542-1699. Falun 1984. Sockenregister på s. 531 ff. med bl.a. Leksand och Ål. Tillägg och ändringar 1993. - D. 2. 1700-1799. Falun 1989. Sockenregister på s. 726 ff. med Leksand och Ål. Tillägg och ändringar 1993. - D. 3. 1800-1899. Falun 1993. - D. 4. 1900-1949. Falun 1995. - D. 5. 1950-2000. Falun 2001. - Supplement med samlat namnregister. Falun [1998].

867 Domsagorna i Sverige. Sthlm 1944. - Ur innehållet: Nedansiljans domsaga (s. 281-286). I detta avsnitt redovisas bl.a. nämndemän i Leksands och Gagnefs tingslag. Register på s. 871-872.

868 Från sockenstämma till storkommun. Kopparbergs län. Köpingar och landskommuner. Under red. av Fritz B. Lindström och S. Ivar Lundgren. Sthlm 1955. - Ur innehållet: Leksand (s. 217-233). - Siljansnäs (s. 336-343). - Ål (s. 454-460).

869 Porträttgalleri från Dalarna. Malmö 1935. - Peronregister på s. 984 ff. - Ur innehållet: Leksand (s. 579-620). - Siljansnäs (s. 620-630). - Ål (s. 630-644).

870 Postkontor och postmästare. Sthlm 1951. - Leksand berörs på s. 280-281.

871 Upplysningskatalog för Leksand, Insjön, Tällberg, Siljansnäs, Leksboda, Häradsbygden. Utg. av Eriksson & Sjöström. Gefle 1920. 55 s.

872 Långberg, John. Leksands kompanis personhistoria. Uppsala 1999. 8 vol. (Vetenskaplig information Uppsala. VIU.) - I kapsel med titeln: Leksands kompani. Arbetet berörs av John Långberg i Dagsverket 2002:2, s. 3. Dessutom presenteras det av Stenåke Petersson i Dalfolk 1999:2, s. 5 och i Dalfolk 1999:4, s. 6. Om Gustav Adolfsakademiens pris till John Långberg i Dalfolk 2001:4, s. 12. - Personnotiser med anknytning till Leksands kompani finns i: Dalfolk 1999:4, s. 16-17.

873 Lööw, Anton, Organister i Leksands kyrka. 1988. 7 s. - Se även nr 875.

874 Marklund, Pelle. Känt dalfolk i 20:e seklet. Av Pelle Marklund och Mikael Forslund. Falun 2003. - Med uppgifter om bl.a. Hugo Alfvén, Knis Karl Aronsson, Bo Berggren, Jonas Bergqvist, Erik Axel Karlfeldt, Rune Lindström, Clas Ohlson, Johan Petter Åhlén.

875 Sjögren, Josef. Organisterna i Västerås stift. Sthlm 1958. - Ur innehållet: Leksands kyrka (s. 199-202). - Djura kapell (s. 202-203). - Siljansnäs kyrka (s. 203-204). - Åls kyrka (s. 206). - Se även nr 873.

Västerås stifts herdaminne

(Uppgift om stiftsmatriklar finns i följande arbete av Olle Wingborg: Litteratur om Dalarna. D. 2. 1975, s. 87-88.).

876 Muncktell, Johan Fredric. Westerås stifts herdaminne. D. 1-3. Upsala 1843-1846. - D. 2 (1844) berör Leksands kontrakt på s. 213-280. - D. 3 (1846) innehåller personregister.

877 Ljungberg, Per Adolf. Vesterås stifts herdaminne. Ny följd 1800-1880. 1-2. Örebro 1880-1881. - Leksands kontrakt berörs på s. 40-61. Personregister på s. 181 ff.

878 Ekström, Gunnar. Västerås stifts herdaminne. 1:1 ff. Västerås 1939 ff. - 1:1 (1939): Medeltiden och reformationstiden. Västerås stad. - 1:2 (1949): Medeltiden och reformationstiden. Återstående församlingar. - 2:1 (1971): 1600-talet. Med Bilagor. - 2:2 (1990): 1700-talet. Med Bilagor. - Verkets olika delar innehåller register av olika slag med hänvisning till bl.a. Leksand. - Mer omfattande uppgifter enligt följande: D. 1:2 berör Leksands kontrakt på s. 454-487. - D. 2:1 med hänvisning till präster, pedagoger m.fl. på s. 24-25 (Leksand) och s. 43 (Ål). - D. 2:2 med motsvarande hänvisning på s. 30-31 (Leksand) och s. 57-58 (Ål). Till d. 2 separata bilagor med ortsregister.

Biografiska uppslagsverk och matriklar: Siljansnäs

879 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 70. - "Telefonabonnenter i Björken 1957."

Biografiska samlingar

880 Från Treffenbergs åskor till Tällbergs glans. Silhuetter från riksdagens dalabänkar. Av Koxman Läktarkik. (Pennfäktaren. Dalajournalisternas jultidning 1930, s. 16-18.) - Se även nr 889.

881 Lima by. Leksand 1984, s. 123-132. - "Personer."

882 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 101-116. - "Personligheter."

883 Ur Leksands personalieböcker ... (Dalfolk 1990:1, s. 12.) - "Ur Leksands personalieböcker är följande berättelser hämtade." Rör tre kvinnoöden från 1700-talet.

884 Björklöf, Sune. Rikard Eronn och Erik Björkman. (Dalfolk 2003:4, s. 4.) - Rikard Eronn (1879-1957) var kommunalnämndens ordförande i Leksand 1936-1951. - Erik Björkman (1892-1961) var kommunalfullmäktiges ordförande 1939-1961. - Härutöver hade de bägge en rad andra uppdrag. Deras porträtt finns i Leksands kommunalhus.

885 Bråmå, Anna Maria. Axplock. Leksand 1999. 136 s.

886 Bråmå, Anna Maria. Vardagsfolk i helg och söcken. Episoder från flydda år nedtecknade av Anna Maria Bråmå. Leksand 1997. 204 s.

887 Bäärnhielm, Mauritz. Häradsdomarna i Leksand. Kring en säregen porträttsamling. (Dalarnas hembygdsbok 1949, s. 43-54.)

888 Hedblom, Margaretha. Värmlänningar i Leksand för tre hundra år sedan. (Dalfolk 1995:3, s. 4-5.)

889 Johannes, Per. Leksandskarlar i Sveriges riksdag. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 119-128.) - Se även nr 880.

890 Johannes, Per. Stor Henrik och Mats Bjur. Dal