Select Language
Instant online translation by Google translate. Leksands kommun does not take any responsibility for the accuracy of the translation.
English Lyssna - Talande webb Teckenspråk Kontakt

L. Biografi med genealogi

Genealogi

836 Dalfolk. [Årg. 1](1988) ff. Leksand 1988 ff. (Dalarnas släkt- , hembygds- och emigrationsforskarförening.) - Det allra första numret med följande titel: Dalarnas släkt- hembygds- och emigrationsförening. Medlemsblad. - De artiklar i Dalfolk som rör Leksandsbygden redovisas separat.

837 Barrling, Lars. Leksandssläkten Grönstedt-Gezelius. En släktstudie utförd 1983-1985. Borlänge 1986. 57 s. Duplic. - 2. utökade upplagan 1993. 13 tabeller + 59 bl. + personreg. Duplic. - Efterkommande till Christina Grönstedt i hennes äktenskap med pedagogen Samuel Dicander har dock uteslutits i denna andra upplaga.

838 Björklöf, Sune. Leksandsbröd och släkten Jon. (Dalfolk 1999:4, s. 18-20.) - Se även nr 1924.

839 Bröms, Fr. Tollättlingar i Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1937, s. 136-144.)

840 Carlsson, Anna. Papperslapp - början till lyckosam släktforskning. (Dalfolk 1996:4, s. 3-7.) - Anna Carlsson från Leksand spårar släktingar i Amerika.

841 Eriksson, Gun. En åhlbo och hans förfäder. Av Gun Eriksson, f. Lindgren. (Dalfolk 1999:3, s. 5.) - Om Gun Erikssons far Martin Lindgren, f. 1911 i Åhl socken och dennes förfäder.

842 Hammarbäck, Gullbritt. Kärleksbrevet. (Dalfolk 2001:4, s. 16-17.) - Om ett brev skrivet 1824 av Anders Andersson i Hagen till Brita Hansdotter från Hästberg. - Med uppgifter om släkten.

843 Hansson, Olof. En släktforskarprofil. (Dalfolk 1999:4, s. 8-9.) - Rör Olof Hanssons släktforskning med anknytning till bl.a. Leksand.

844 Ihlis-Pettersson, Gertrud. Smederna Helgsten. Falun 1996. 19 bl. + bil. Duplic. (Dalarnas natur och kultur I, 2 p., vid Högskolan Dalarna.) - Släkt med anknytning till bl.a. Leksand.

845 Petersson, Stenåke. Pettersson, Tommos, Volt och Westerberg. (Dalfolk 2003: 1, s. 10-11.) - Släkthistoria med viss anknkytning till Leksand.

846 Petersson, Stenåke. Svinhufvuden i Leksand! (Dalfolk 1998:1, s. 6-7.) - En gren av släkten Cornelius Jönsson Svinhufvuds ättlingar rotade sig i Leksand.

847 Roos, Gunilla. En bunt gamla brev. (Dalfolk 1997:3/4, s. 12-14.) - Släkthistoria med anknytning till bl.a. Ål och Leksand.

848 Thorsell, Elisabeth. Okända släkten. (Dalfolk 2002:2, s. 20-21.) - Elisabeth Thorsell har bedrivit släktforskning i USA rörande släkten Torsell från Yttermo.

849 Trotzig, Karl. Anträdet i 4:e ledet, med 16 förfäder, för Gustaf Ankarcrona. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1923, s. 60-61.)

850 Westgärds, Anders. En antavla upprättad av And. Westgärds. Med kommentarer av Erik Rönnell. Tryckt som manuskript. Sthlm 1933. Antavla + 5 s. - "Den antavla det här gäller är mina syskons och min. Den är upprättad av släktforskaren, hemmansägaren och f.d. platsredaktören Anders Westgärds, Söder Bergsäng, Leksand."

851 Westgärds, Anders. Kersgården i Lima. Släktregister. 1931. Opaginerad. Duplic.

852 Åström, Birgit. Om en gravstensinventering. (Dalfolk 1999:2, s. 6-7.) - Inventering av gravstenar på Leksands kyrkogård.

Släktforskarnas hus

853 Släktforskarnas hus. The house of genealogy. Leksand. Leksand 2003. Folder. - Medtagen som exempel på informationsmaterial från Släktforskarnas hus. - "Nationellt centrum för släkt- och emigrantforskning sedan 1992."

854 Björklöf, Sune Dubbeljubileet. (Dalfolk 2002:4, s. 9.) - "Dalfolk firade uppnådda 15 år och Släktforskarnas hus 10 år." - I artikeln berörs bl.a. Margaretha Hedbloms insatser. - Bildreportage på s. 10-11.

855 Dahl, Margareta. Jakten på det förflutna. (Veteranposten 2000:5, s. 22-23.)

856 Forss, Perhåkan. Delrapport från Huset. (Dalfolk 1999:4, s. 6-7.)

857 Forss, Perhåkan. Nu har flyttlasset gått! Av Perhåkan Forss och Bo Pettersson. (Dalfolk 2000:2, s. 12-13.) - "Släktforskarnas hus har bytt bostad." - På s. 10-12 om invigningsfesten: "Fest i dagarna två!"

858 Forss, Perhåkan. Släktforskarnas Mecka finns i Leksand. (Dalfolk 1999:4, s. 4-5.)

859 Hedblom, Margaretha Släktforskarnas hus i Leksand. Av Margaretha Hedblom och Bo Lindwall. (Dagsverket 1992:4, s. 11.)

860 Leino, Olle. Titta jag är släkt med Gustav Vasa! (Må bra 1995:10, s. 34-35.)

861 Leksell, Hans. Släktforskarnas Mecka ligger i Leksand. Det nya släktträdet. (Svenska kyrkans tidning 1992:39, s. 22-23.)

862 Svensson, Leif. Släktforskarnas hus. Invigningsanförande av länsrådet Leif Svensson. (Dalfolk 1992:2, s. 5-6.)

863 Svesse, Jöran. Smultronställe i Leksand för släktforskare. (Västerås stifts tidning 1993:3, s. 11.

Genealogi: Ål

864 Maritsfolket från Ål. (J. P. Åhlén. En minnesskrift på 50-årsdagen. Sthlm 1929, s. 167-188.)

Biografiska uppslagsverk och matriklar

865 Dalarna i porträtt och bild 1925. Utg. av H. A. Ericson. Falun 1926. - Personregister på s. 387 ff. - Ur innehållet: Leksands socken (s. 203-212). - Siljansnäs socken (s. 279-280). - Ål socken (s. 361-366). - Porträtt av Karlfeldt under avdelningen "Några bemärkta dalasöner med sin verksamhet förlagd utom dalagränsen."

866 Dalregementets personhistoria. D. 1-5, Supplement. Falun 1984-2001. - D. 1. 1542-1699. Falun 1984. Sockenregister på s. 531 ff. med bl.a. Leksand och Ål. Tillägg och ändringar 1993. - D. 2. 1700-1799. Falun 1989. Sockenregister på s. 726 ff. med Leksand och Ål. Tillägg och ändringar 1993. - D. 3. 1800-1899. Falun 1993. - D. 4. 1900-1949. Falun 1995. - D. 5. 1950-2000. Falun 2001. - Supplement med samlat namnregister. Falun [1998].

867 Domsagorna i Sverige. Sthlm 1944. - Ur innehållet: Nedansiljans domsaga (s. 281-286). I detta avsnitt redovisas bl.a. nämndemän i Leksands och Gagnefs tingslag. Register på s. 871-872.

868 Från sockenstämma till storkommun. Kopparbergs län. Köpingar och landskommuner. Under red. av Fritz B. Lindström och S. Ivar Lundgren. Sthlm 1955. - Ur innehållet: Leksand (s. 217-233). - Siljansnäs (s. 336-343). - Ål (s. 454-460).

869 Porträttgalleri från Dalarna. Malmö 1935. - Peronregister på s. 984 ff. - Ur innehållet: Leksand (s. 579-620). - Siljansnäs (s. 620-630). - Ål (s. 630-644).

870 Postkontor och postmästare. Sthlm 1951. - Leksand berörs på s. 280-281.

871 Upplysningskatalog för Leksand, Insjön, Tällberg, Siljansnäs, Leksboda, Häradsbygden. Utg. av Eriksson & Sjöström. Gefle 1920. 55 s.

872 Långberg, John. Leksands kompanis personhistoria. Uppsala 1999. 8 vol. (Vetenskaplig information Uppsala. VIU.) - I kapsel med titeln: Leksands kompani. Arbetet berörs av John Långberg i Dagsverket 2002:2, s. 3. Dessutom presenteras det av Stenåke Petersson i Dalfolk 1999:2, s. 5 och i Dalfolk 1999:4, s. 6. Om Gustav Adolfsakademiens pris till John Långberg i Dalfolk 2001:4, s. 12. - Personnotiser med anknytning till Leksands kompani finns i: Dalfolk 1999:4, s. 16-17.

873 Lööw, Anton, Organister i Leksands kyrka. 1988. 7 s. - Se även nr 875.

874 Marklund, Pelle. Känt dalfolk i 20:e seklet. Av Pelle Marklund och Mikael Forslund. Falun 2003. - Med uppgifter om bl.a. Hugo Alfvén, Knis Karl Aronsson, Bo Berggren, Jonas Bergqvist, Erik Axel Karlfeldt, Rune Lindström, Clas Ohlson, Johan Petter Åhlén.

875 Sjögren, Josef. Organisterna i Västerås stift. Sthlm 1958. - Ur innehållet: Leksands kyrka (s. 199-202). - Djura kapell (s. 202-203). - Siljansnäs kyrka (s. 203-204). - Åls kyrka (s. 206). - Se även nr 873.

Västerås stifts herdaminne

(Uppgift om stiftsmatriklar finns i följande arbete av Olle Wingborg: Litteratur om Dalarna. D. 2. 1975, s. 87-88.).

876 Muncktell, Johan Fredric. Westerås stifts herdaminne. D. 1-3. Upsala 1843-1846. - D. 2 (1844) berör Leksands kontrakt på s. 213-280. - D. 3 (1846) innehåller personregister.

877 Ljungberg, Per Adolf. Vesterås stifts herdaminne. Ny följd 1800-1880. 1-2. Örebro 1880-1881. - Leksands kontrakt berörs på s. 40-61. Personregister på s. 181 ff.

878 Ekström, Gunnar. Västerås stifts herdaminne. 1:1 ff. Västerås 1939 ff. - 1:1 (1939): Medeltiden och reformationstiden. Västerås stad. - 1:2 (1949): Medeltiden och reformationstiden. Återstående församlingar. - 2:1 (1971): 1600-talet. Med Bilagor. - 2:2 (1990): 1700-talet. Med Bilagor. - Verkets olika delar innehåller register av olika slag med hänvisning till bl.a. Leksand. - Mer omfattande uppgifter enligt följande: D. 1:2 berör Leksands kontrakt på s. 454-487. - D. 2:1 med hänvisning till präster, pedagoger m.fl. på s. 24-25 (Leksand) och s. 43 (Ål). - D. 2:2 med motsvarande hänvisning på s. 30-31 (Leksand) och s. 57-58 (Ål). Till d. 2 separata bilagor med ortsregister.

Biografiska uppslagsverk och matriklar: Siljansnäs

879 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 70. - "Telefonabonnenter i Björken 1957."

Biografiska samlingar

880 Från Treffenbergs åskor till Tällbergs glans. Silhuetter från riksdagens dalabänkar. Av Koxman Läktarkik. (Pennfäktaren. Dalajournalisternas jultidning 1930, s. 16-18.) - Se även nr 889.

881 Lima by. Leksand 1984, s. 123-132. - "Personer."

882 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 101-116. - "Personligheter."

883 Ur Leksands personalieböcker ... (Dalfolk 1990:1, s. 12.) - "Ur Leksands personalieböcker är följande berättelser hämtade." Rör tre kvinnoöden från 1700-talet.

884 Björklöf, Sune. Rikard Eronn och Erik Björkman. (Dalfolk 2003:4, s. 4.) - Rikard Eronn (1879-1957) var kommunalnämndens ordförande i Leksand 1936-1951. - Erik Björkman (1892-1961) var kommunalfullmäktiges ordförande 1939-1961. - Härutöver hade de bägge en rad andra uppdrag. Deras porträtt finns i Leksands kommunalhus.

885 Bråmå, Anna Maria. Axplock. Leksand 1999. 136 s.

886 Bråmå, Anna Maria. Vardagsfolk i helg och söcken. Episoder från flydda år nedtecknade av Anna Maria Bråmå. Leksand 1997. 204 s.

887 Bäärnhielm, Mauritz. Häradsdomarna i Leksand. Kring en säregen porträttsamling. (Dalarnas hembygdsbok 1949, s. 43-54.)

888 Hedblom, Margaretha. Värmlänningar i Leksand för tre hundra år sedan. (Dalfolk 1995:3, s. 4-5.)

889 Johannes, Per. Leksandskarlar i Sveriges riksdag. (Vår socken. Hembygdsbok för Leksands ungdom. Utgiven av Per Johannes. Leksand 1938, s. 119-128.) - Se även nr 880.

890 Johannes, Per. Stor Henrik och Mats Bjur. Dalska odlingsbragder i Norrland. Malung 1976. 51 s. - "Det har varit spännande att följa i spåren de två familjer, som för mer än 150 år sedan drevs av fattigdomen att från Böle i Leksand och från Sörskog i Bjursås söka sin utkomst genom att i Norrland bryta nya marker ..."

891 Jödahl, Erik. Den trånga porten. Människor och öden i ett tidningshus. Falun 1988, s. 73 ff. - I avsnittet "Forskare, diktare, politiker" finns kortfattade uppgifter om bl.a. Per Johannes (s. 96) och Margaretha Hedblom (s. 102).

892 Pepa, Bertil. Leksandsprostar under fem århundraden. 1300-1700. Ur församlingens herdaminnen. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 220-223.)

Biografiska samlingar: Siljansnäs

893 Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 133. - "Människor berättar." Med bidrag av bl.a. Margit Regenberg, Alm Johan, Oskar Lissåkers, Ingrid Åkerlund, Anders Linders och Ulla-Britt Plars.

894 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 153-200. - "Människor med färg."

Särskilda personer

Ahlgren, Halvar, kyrkoherde, Siljansnäs
895 Åkerlund, Glen. Halvar Ahlgren. f. 31/5 1896. d. 12/4 1975. (Västerås stiftsbok 1975, s. 174-176.z

Alm, Harald, rektor, Tällberg
896 Jödahl, Erik. Harald Alm och kärleken. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 76-78.)

897 Stolpe, Sven. Harald Alm och Siljansskolan. (Perspektiv 1964, häfte 3, s. 117-119.) - Se även nr 199.

Almgren, Sven, vaktmästare
898 Lima by. Leksand 1984, s. 123-124. - Sven Almgren (1892-1974) har enligt detta avsnitt lämnat ett stort kulturellt arv efter sig genom sina fotografier. Han hade kameran med sig vid alla tillfällen då något hände i byn.

Andersdotter, Daniels Margareta
899 Herlenius, Emil. En leksandskullas underbara öden. (Meddelanden från Dalarnas fornminnesförening. 8. Falun 1923, s. 3-19.) - Om Daniels Margareta Andersdotter från Hjortnäs som gifte sig med greve Guido d'Erizzo dei Bandini.

900 Herlenius, Emil. Om leksandskullan som blev italiensk markisinna. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 9-10.)

Andersson, Bond Erik, ringare
901 Harding, Gunnar. Bond Jerk, den gamle ringaren. (Dalkulan. Lyrik och prosa. 34 dalaförfattare 1994. Gagnef 1994, s. 110-115.) - "Nu står Bond Jerk, huggen i granit [av Hans Reiss] bredvid klockstapeln i Leksand."

Andersson, Hjalmar, Insjön
902 Olsson, Daniels Sven. Hjalmar Andersson - Dalarnas förste olympiske medaljör 1912. (Dalarnas hembygdsbok 1983, s. 111-117.)

Andersson, Molars Anders, "Siljansnäsarn"
903 En gammal mästerbrottare berättar. Som impressario åt Siljansnäsarn - världens starkaste karl. Av Finn. (Finnbygdens jul 1954. Säffle 1954, s. 16-17.)

904 När starka siljansnäsarn tog ett nappatag med en ilsken björn. Av Mille. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1948-1950. Falun 1951, s. 57-59.)

905 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 123-127. - "Atleten Molars Anders Andersson."

906 Neubauer, Mats. Personligheter i Falun under 1900-talet. Falun 2002. - Ur innehållet: Siljansnäsarn (s. 65-68).

Andersson, Roland, kommunantikvarie
907 Lindahl, Ulf. Roland Andersson, kommunantikvarie. (Byggnadskultur 2001:2, s. 30-31.) - Intervju med Roland Andersson, kommunantikvarie i Leksand, som berättar om sitt arbete.

Andersson, Sparf Per, skolmästare, Söder Rälta
908 Ihlis-Pettersson, Gertrud. Skolmästaren Sparf Per Andersson (1755-1855). (Dalfolk 2000:3, s. 3-6.) - På tidningens omslag foto med följande text: "Sparfgårdens källarstuga. Byggd i slutet av 1700-talet, under skolmästare Sparf Per Anderssons tid. Stugan finns nu på Djura hembygdsgård dit den flyttades år 1934."

Andersson, Stenback Olof, bonde, Hälla
909 Ankarcrona, Gustaf. Kyrkfolk - kärnfolk. (Julbok för Västerås stift 1930, s. 121-125.)

Andersson-Tollsten, Margit, vävlärare
910 Andersson-Tollsten, Margit. Mattorna i Siknäs. Ett minne ur en väverskas liv. (Skriv kvinnohistoria! Rapport från en forskningscirkel kring kvinnors liv och arbete i Dalarna. Falun 1999, s. 127-131.) - Med anknytning till bl.a. Greta Gahn och Alf Munthe. - Se även nr 498, 589.

Ankarcrona, Gustaf, hembygdsvårdare och konstnär

(Se även nr 849, 1888)

911 Dalarnas bygd och folk. En bokfilm av Holger Rosencrantz. Malmö 1962, s. 349-351. - "Gustaf Ankarcrona - naturaliserad dalkarl."

912 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 117-125. - "Gustaf Ankarcrona och Holen." - På s. 120-121 återges en artikel av Gustaf Ankarcrona "Tällbergs Holen" ur Mora Tidnings julnummer 1923.

913 Albrektson, Bengt Olov. På forntids grund ska framtid byggas. (Biblioteksbladet. 1989, s. 204.)

914 Andersson, Roland. Gustaf Ankarcrona. (Årsbok Dalarna. Dalarnas hembygdsbok 2001, s. 209-213.)

915 Björklöf, Kersti. Om Gustaf Ankarcrona och Tällbergs-holen. Av Kersti Jobs-Björklöf. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 27 och 28 juni 1983 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1984, s. 69-73.)

916 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 100-106. - "Hövdingen på Holen."

917 Eklund, Gun-Britt. Gustaf Ankarcrona. 1869-1933. Uppsats i konstvetenskap, Uppsala universitet 1982, bearbetad av Leksands kulturförvaltning 2001. Av Gun-Britt Eklund och Inger Thunell. Leksand 2001. 119 s. - Förord av Bo Pettersson och Kersti Jobs-Björklöf. - Med bl.a. följande avdelningar: Konstnären. - Hembygdsvårdaren. - Arkitekten. - Förteckning över konstverk och litteraturförteckning.

918 Eklund, Gun-Britt. Gustaf Ankarcrona. Konstvetenskapligt projektarbete. Utgiven av Leksands kommun, kulturnämnden. Av Gun-Britt Eklund och Inger Thunell. Leksand 1982. 159 s. Duplic. (C-uppsats. Institutionen för konstvetenskap. Uppsala universitet.)

919 Eriksson, Eva. Den moderna stadens födelse. Svensk arkitektur 1890-1920. Sthlm 1990. - I kapitlet "Dalarna - ett svenskt ideal" berörs bl.a. Gustaf Ankarcronas Holen.

920 Forsslund, Karl-Erik. Gustaf Ankarcrona in memoriam. (Dalarnas hembygdsbok 1933, s. 8-10.)

921 Forsslund, Karl-Erik. Gustaf Ankarcrona. En minnesruna. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1931, 1932 och 1933. Falun 1934, s. 210-213.)

922 Furuland, Lars. Gustaf Ankarcrona. (Dalarnes jul. 1981, s.16-17, 27.) -"Lars Furuland presenterar konstnären och hembygdsvårdaren Gustaf Ankarcrona."

923 Hage, Berndt. Bygd och människor i Dalarna. Efterlämnade skrifter. Av Berndt Hage, pseud. för Paul Gustafsson. Hedemora 1946, s. 207-211. - "Hövdingen på Holen."

924 Hazelius-Berg, Gunnel. Gustaf Ankarcrona - en föregångsman. (Hemslöjden. 1984:4, s. 4-5.)

925 Hedlund, Karl. Dalaslöjdens hövding. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1927 och 1928. Falun 1929, s. 26-27.)

926 Hedlund, Karl. Gustaf Ankarcrona och Dalarna. (Femtio år i Leksand. Red. av Rune Lindström. Falun 1954, s. 11-26.)

927 Hedlund, Karl. Gustaf Ankarcrona och Dalarne. En hembygdsvårdargärning. (Ord och bild 1931, s. 437-450.)

928 Heyman, Anna-Greta. Kulturbevararen Krök Jerks livsmöten. Sthlm 1997, s. 53-76. - "Gustaf Ankarcrona."

929 Horn, Vivi. Hos Gustaf Ankarcrona på Holen. (Svenska hem i ord och bilder. Årg. 18(1930), s. 157-164.)

930 Johannes, Per. Gustaf Ankarcrona - ett sekelminne. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 58-60.)

931 Johannes, Per. Gustaf Ankarcrona - ett sekelminne. (Dagsverket 1989:4, s.14-15.) - I anslutning till artikeln anges att Per Johannes avled den 26 juni 1982.

932 Johannes, Per. Gustaf Ankarcrona och hemslöjdens renässans. (Hemslöjden 1969, nr 4, s. 12-13.)

933 Münter, Rudolf. Tal vid öfverlämnandet af ett antal skisser och konstverk till Leksands konstsällskap ur Gustaf Ankarcronas kvarlåtenskap den 11 maj 1936. (Majstången. Leksands hembygdsgemenskaps sommartidning 1936, s. 3.)

934 Nyström, Per. Enhetssträvanden och nationalism. Ankarcrona och ungdomsrörelsen i Dalarna. Falun 1997. 43 s. Duplic. (Högskolan i Dalarna. Uppsats Histstoria C.)

935 Nyström, Per. Framtidsbygge på rotfast grund. Gustaf Ankarcrona och ungdomsrörelsen i Dalarna. (Akka, hösten 1999, s. 5-35.)

936 Näsström, Gustaf. Dalarna som svenskt ideal. Sthlm 1937, s. 225-258.) - "I Adrian Brushanes rike."

937 Näsström, Gustaf. I Adrian Brushanes rike. Gustaf Ankarcrona - ungdomsledare och hembygdsvårdare. (Bygd och natur 1971, s. 67-77.) - Har ursprungligen ingått i författarens "Dalarna som svenskt ideal" (1937). Se nr 936.

938 Olsson, Erik. En augustikväll på Holen. (Siljan. 1905-1955. Med anledning av folkhögskolekursernas 50-årsjubileum. Utgiven av Dalarnas bildningsförbund. Borlänge 1955, s. 4.)

939 Olsson, Erik. Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Omslag och porträttskisser: David Tägtström. Malung 1975. - Gustaf Ankarcrona berörs på s. 7-39.

940 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 10-11. - "Tällbergs Holen."

941 Reuter, Jonatan. Allehanda minnen. Ekenäs 1946, s. 278-282. - "Dalarnas Ankarcrona."

942 Stadius, Uno. Kampår och brytningstider i svenskt kulturliv. Sthlm 1936. - Gustaf Ankarcrona berörs på s. 113-120.

943 Svärdström, Svante. Holen i Tällberg, Leksand. (Dalarnas hembygdsbok 1965, s. 115.) - Fotografi på s. 114. - Om Gustaf Ankarcrona (1869-1933) och hans gård Holen.

944 Öhman, Peter. Ankarcronas Holen som uttryck för en livssyn. Sthlm 1973. 22 bl. Duplic. (Stockholms universitet. Institutet för folklivsforskning. Uppsats för 2 betyg/B1. Etnologi. Vårterminen 1973.)

Axelsson, Herbert, bibliotekarie, Insjön

945 Klockarås, Christer. Böcker är Herbert stora intresse. (Falu Kuriren 15/3 2003.) - "Herbert Axelsson, Solhem, fyller 100 år den 16 mars. - Han var bland annat med och byggde upp biblioteket i Malung och när han hamnade i Insjön tjänstgjorde han som bibliotekarie i 20 års tid."

Berggren, Gunbritt, Sångs
946 Berggren, Gunbritt. "Jag har ett heligt värv, att nyttja väl min tid ..." (Leksand. Djura. Siljansnäs. Församlingstidning. Juni 1995, s. 7.) - Gunbritt Berggren om sin roll på Karlfeldtsgården, Sångs i Sjugare by.

Bergman, Eric, kyrkoherde

947 Solén, Lennart. Eric Bergman. Född 5/10 1907. Död 4/6 1982. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 35-38.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Eric Bergman blev kyrkoherde i Leksand 1960.

Bergman, Wilhelm, köpman, Ål
948 Bergman, Wilhelm. Några enkla visor Ville Bergman tillägnade. Att sjungas vid hans sextioårsfest på Turisthemmet i Leksand den 10 april 1943. Insjön 1943.

Betulander, Margareta
949 Betulander, Margareta. Kalejdoskop och kornblixtar. Gagnef 1998. 213 s. - Margareta Betulanders dagboksanteckningar varav en del rör tiden i Leksand; ett avsnitt har rubriken "Livet i Leksand". Hennes anteckningar börjar på följande vis: "Varför skulle inte även jag sätta mig neder och blicka tillbaka så långt jag minnas kan? Liksom morfars far, prosten Daniel Edvard Boëthius i Ål som någon gång i mitten på 1800-talet skrev ned en lång minneskavalkad om sitt liv till glädje för sina efterkommande."

Björkman, Erik, hembygdsforskare, folkskollärare
950 Jobs, Verner. Erik Björkman. 24.10 1892 - 5.9 1961. (Dalarnas hembygdsbok 1962, s. 158-159.)

Boëthius, Daniel Edvard, kyrkoherde, Ål
951 Boëthius, Daniel Edvard. Levnadsminnen och valda brev. Utg. med inledning och kommentarer av Bertil Boëthius. Sthlm 1970. 200 s. (Samlingar och studier till svenska kyrkans historia. 39.)

Bortas Brita, vallkulla, Granberg
952 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 22-23. - "Bortas Brita."

Bråmå, Anna Maria
953 Bråmå, Anna Maria. Jag minns. Episoder från flydda år. Nedtecknade av Anna Maria Bråmå. Malung 1986. 128 s.

Buffils Anna Ersdotter, Siljansnäs

954 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 127-131. - "Turistpionjären Buffils Anna."

955 Regenberg, Margit. Buffils Annas livsverk 50 år började med kaffe på "krita". En artikel i Falu Kuriren 23/5 1975 av Margit Regenberg. (Björken. En by i förvandling. Bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003. Siljansnäs 2003, s. 115-116.)

956 Tägt, Nils. Björken. En dalaby vid Siljan. Natur och kultur. Människor och händelser. Glimtar ur en historia. Siljansnäs 2000, s. 195-200. - "Buffils Anna - drottningen på Björkberget."

Bure, Margareta
957 Stormors i Dalom släkt i urval. (Svea rike. Sthlm 1930, s. 24-27.)

958 Lagergren, Helmer. Stormor i Dalom och hennes ättlingar. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1929 och 1930. Falun 1931, s. 100-193.) - "Stormor i Dalom" vars flicknamn var Margareta Bure gifte sig 1610 med prosten i Leksand Elaus Terserus och 1618 med dennes efterträdare Uno Troilius.

959 Linge, Karl. En prästdotter från Säbrå för 300 år sedan. (Från ådalar och fjäll. Härnösands stifts julbok 1957, s. 145-149.) - Släkten Bure berörs i följande arbete av Margareta Grafström, härvid dock med föga direkt anknytning till Leksand: Christoffer Hansson Bure. En norrländsk storbondes levnadsförhållanden i Säbrå socken under 1600-talet. Härnösand 1983. (Uppsats Umeå universitet.)

960 Uppström, Aivva. Stormor i Dalom. En kvinnlig livsbild från sextonhundratalet. Med efterskrift av prof. H. Lundborg jämte 15 porträtt och en släkttavla. 3. uppl. Uppsala 1930. 180 s. - Romantiserad berättelse. Ursprungligen utgiven 1919, härvid utan efterskrift.

961 Wernstedt, Folke. Stormors i Dalom och biskop Jacobus Zäbråzynthius möderne. Ett inlägg. (Släkt och hävd 1953:2, s. 222-224.)

962 Westgärds, Anders. Stormor i Daloms leksandssläkt. (Dalarnas hembygdsbok 1932, s. 37-55.)

Carlsson, Liss Lars
963 Juhlin Dannfelt, Herman. Dalarnes lantbruk. Redogörelse utarbetad på uppdrag av Kungl. Landtbruksakademien. Sthlm 1929. - I det avsnitt som omfattar s. 134-139 berörs bl.a. Liss Lars Carlsson. På s. 135 foto av honom med familj.

Cassel, Gustav, nationalekonom
964 Hedlund, Karl. Gustav Cassel och Leksand. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 144-150.) - Med uppgifter ur följande arbeten: Giöbel-Lilja, Ingrid, Gustav Cassel. En livsskildring. 1948. - Cassel, Gustav, I förnuftets tjänst. En ekonomisk självbiografi. D. 1. 1940.

Dahl, Anna Linnéa, Skeberg
965 Jansson, Ann-Sofi. En kvinnas liv 1911-1989. Falun 1996. 8 s. Duplic. (Dalarnas natur och kultur I, 2 p., vid Högskolan Dalarna.) - En levnadsbeskrivning över författarens mormor.

Dahlinus, Laurentius, komminister
966 Alstrin, Laurentius. Tårefullt uthsäde hållit i lijfztijden sampt glädiefull skördand wunnen effter döden af den wyrdige och wällärde herren Hr Laurentio M. Dahlino, uti 24 åhr Gudz ordz trogne tienare i Lexand ... Sthlm [1691], s. [61-68]. - Han "beledsagades af förnämt mädföllie till sin hwijloplatz i Lexandz kyrckia den 10 augusti 1690".

Danielsdotter, Spegel Anna
967 Spegel Anna. En hyllningsskrift på 60 årsdagen den 12.3 1934. Leksand 1934. 51 s. - Spegel Anna var riksbekant för sin berättartalang. - Med bidrag av bl.a. Karl-Erik Forsslund, Sven Lindberg, Kerstin Hed, Anders Westgärds, K.E. Hällsjö och Axel Hambraeus.

968 Danielsdotter, Spegel Anna. Många av Spegel Annas historier jämte hennes levnadshistoria författad av Per Johannes. Sammanställda, kommenterade, illustrerade, delvis översatta och utgivna av John Wennerholm. [Tällnäs] 1996. - "Spegel Anna" (1874-1951) porträtteras i bokens förord på s. 4-15 av John Wennerholm. Därtill på s. 106-109 ett avsnitt med följande rubrik: Spegel-Anna av vännen Per Johannes.

969 Johannes, Per. Spegel Anna och Anders Westgärds. (Dalarnas hembygdsbok 1952, s. 124-128.) - I artikeln med stavningen "Anders Wästgärds".

970 Pepa, Bertil. Glimtar från Leksand i helg och söcken. Falun 1944, s. 12-13. - "Spegel Anna. Holens nyckelpiga."

Danielson, Sven, Insjön, fotograf
971 Elfqvist, Nalle. Levnadsöden i Dalarna på glasplåtarnas tid. Bollnäs 1983, s. 92-95. - "Sven Danielson, Insjön."

Danielsson, Bäck Daniel
972 Grönberg, August. Delvis kring en kraftkarl. (Falu Länstidning. Dalpilen 1946, nr 21, s. 1, 13.)

973 Grönberg, August. En karl och tre skogsförläggningar. August Grönberg kåserar om Bäck Daniel och något av vad han uträttat. (Falu Länstidning. Dalpilen 1944, nr 4, s. 1, 9.)

974 Johannes, Per. Bäck Daniel. En dunderkarl. Leksand 1973. 38 s. - Berör bl.a. Molnbyggen och Älgberget.

Dardel, Georges von
975 Kihlman, Einar. Styrsjöbo. (Svenska hem i ord och bilder 1942, s. 166-168.) - Arkitekt Georges von Dardels hem i Styrsjöbo.

Dardel, Simone de
976 Björkman, Gunvor. Styrsjöbo. (Svenska hem i ord och bilder 1943, s. 84-85.) - Simone de Dardels hem i Styrsjöbo.

Djurström, Maria Christina, f. von Berger
977 Dalgård, Walfrid. "Grevinnan" som blev djurabo. (Osmessa. Djura hembygdsförenings tidning. Falun 1938, s. 6-7.)

Ehlers, Anna f. Bröms
978 Ejdler, Karin. Storståtligt Leksandsbröllop. Av Karin Ejdler och Bengt Ejdler. (Dalfolk 1999:2, s. 13-14; 1999:3, s. 6-7; 2000:1, s. 4-5.) - Om bröllopet 1880 mellan häradsdomaren Bröms Olof Larssons dotter Anna och den tyske prästen Johannes Ehlers.

Eklund, Anna
979 Sterner, Maj. Fröken Anna Eklunds Rutgården i Styrsjöbo by, Dalarna. (Svenska hem i ord och bilder 1933, s. 235-242.)

Engdegård, Axel, komminister, Djura
980 Nordblad, Carl-Erik. Axel Engdegård. Född 15/6 1897. Död 24/10 1987. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 142-143.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Axel Engdegård blev 1927 komminister i Djura och fyra år senare kyrkoherde i Gustafs. Han var en av initiativtagarna till en hembygdsförening i Djura.

Eriksson, Land Per, jordbrukare, Gärde
981 Storerkers, Nils Gunnar. Land Per fyller 85. Original med åsikter. Av Nils Gunnar. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 62-63.)

Eriksson, Oskar
982 Neubauer, Mats. Personligheter i Falun under 1900-talet. Falun 2002. - Ur innehållet: Oskar Eriksson (s. 69-70). - Oskar Eriksson, f. 1907, bosatte sig i Hälla. Han blev känd som "Starke Oskar".

Ersdotter, Kerstin, Björken
983 Johansson, Egil. Kvinnorna och lästraditionen omkring 1700. Exempel från Sverige och Tyskland. (Dalfolk 1992:1, s. 8-11.) - Ur artikeln på s. 8: Kerstin Ersdotter ifrån Björken, Leksand, Dalarna. Uppgifter hämtade ur Leksands kyrkoarkiv.

Ersdotter, Marits Anna
984 Hedblom, Margaretha. Marits Anna Ersdotter - en "maid" från Ål berättar. (Dalfolk 1996: 1, s. 16-17.) - "Marits Anna Ersdotter, född 25/9 1859 i Övre Heden i Ål, utvandrade på våren 1880 till Grand Rapids i Michigan."

Ersdotter, Pilt Karin, Djura
985 Dalgård, Walfrid. Vackra dalkullan. (Dalarnas hembygdsbok 1950, s. 83-110.) - Pilt Karin Ersdotter (1814-1885) från Djura blev under 1830-talet känd i Stockholm för sin skönhet.

986 Gabrielsson, Jan. Det sällsamma Dalarna. Uppslagsbok för tillresande. Sthlm 1975, s. 202-207. - "Vacker-Kari."

987 Hage, Berndt. Djura-kullan, som var för vacker. Av Berndt Hage, pseud. för Paul Gustafsson. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1925 och 1926. Falun 1927, s. 53-55.)

988 Hage, Berndt. Sångerna om den vackra dalkullan. Av Berndt Hage, pseud. för Paul Gustafsson. (Mora Tidning 10/7 1925.)

989 Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof. En student upptäcker sitt land 1835. Anteckningar under en wandring genom Upland, Westmanland, Nerike, Wermland, en liten del av Norrige och Dalarne. Utgiven med förord av Sigurd Erixon. Sthlm 1942. - På s. 143-144 skildras mötet i Djura med den "vackra Dalkullan" (Pilt Karin Ersdotter). "Ryktet hade ej ljugit om hennes ovanliga skönhet, som öfverträffade allt, hvad jag hittils sett."

990 Scheutz, Lisbet. Berömda och glömda stockholmskvinnor. 7 stadsvandringar. Sthlm 1995. - Ur innehållet: Pilt Carin Ersdotter (s. 29-31).

Ersson, Pung Erik, Östanmor
991 Andersson, Kiltäpp Bertil. Anno 1756. (Dalarnas släkt- hembygds- och emigrationsförening. Medlemsblad 1988:1, s. 16-18.) - Pung Erik Ersson (död 1756) blev straffad för att han deltagit i dalupproret.

Ersson, Valsarfs Erik, gruvfogde, Ål
992 Boëthius, Bertil. Järngruvorna i Åhl. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. (Bidrag till Åhls sockens historia. 9. Insjön 1985.) - Ur innehållet: Valvsarfs Erik Ersson (s. 114-120). - Till Valsarfs Eriks karakteristik (s. 217-229).

Fant, Johan, prost
993 En leksandspolitiker från den gustavianska tiden. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1927 och 1928. Falun 1929, s. 194-196.)

Fridén, Ola
994 Fridén, Ola. Att komma till Leksand. (Dalfolk 2002:4, s. 8.)

Fryking, Gottfrid, komminister, Djura
995 Garmo, Sune. Gottfrid Fryking. Född 17/12 1907. Död 5/1 1990. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 183-185.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Gottfrid Fryking blev 1937 komminister i Djura där han även blev ordförande i hembygdsföreningen. Kyrkoherde i Bjursås 1950.

Fältman, Anna, Övermo
996 Fältman, Anna Barndomsminnen. (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 71.)

Gabrielsson, Johan, kyrkoherde, Siljansnäs
997 Gabrielsson, Samuel. Kyrkoherde J. Gabrielsson. (Julbok för Västerås stift 1924, s. 25-69.) - Har även varit kyrkoherde i Gagnef och i Orsa.

Gabrielsson, Samuel, prost
998 Gabrielsson, Samuel. Hågkomster och hörsägner från mina unga dagar jämte oförgripliga ålderdomsfynd. Sthlm 1954. - Berör bl.a. barndomstiden i Siljansnäs där fadern var kyrkoherde. - Fortsättes av: Från Falun till Canterbury. Läroår och lärofäder. Uppsala 1955. - Se även nr 1468.

Grönstedt, Johan
999 Barrling, Lars. En beställning av järnplåt 1797. (Dalfolk 1989:2, s. 4-5.) - Bl.a. med uppgifter om Johan Grönstedt (1761-1817). Åren 1758-1787 fungerade han som vice kronolänsman i Leksand.

Grönstedt, Johan Daniel
1000 Törnquist, Steffo. Sprit. Boken om en destillerad värld. Av Steffo Törnquist och Hélène Tolstoy. Sthlm 1995. - På s. 164-166 berörs Johan Daniel Grönstedt, född 1806 i Leksand, som blev vinhandlare i Stockholm.

Gustafsson, Alice
1001 Människor behöver tystnaden. På fäboden behöver man den. (Leksand. Djura. Siljansnäs. Församlingstidning. Juni 1995, s. 3.) - Om Alice Gustafsson i Ljusbodarna.

1002 Reberg, Arne. "Kossera, kossera kom." Kvinnokraften frodas på ett 30-tal fäbodar i landet. (Dagens Nyheter, resor, 25/7 1999.) - "Alice Gustafsson är tredje generationen fäbodstinta på Ljusbodarna." - Se även nr 1164.

Hambraeus, Axel, präst
1003 Svensson, Inge. Axel Hambraeus. Född 1/1 1890. Död 22/2 1983. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 54-59.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - I artikeln berörs bl.a. den period då Axel Hambraeus var kyrkoadjunkt i Leksand.

Hanngren, Ester
1004 Johansson, Helene. Några glimtar ur ett liv - möt Ester Hanngren. Falun 1996. 16 s. Duplic. (Högskolan Dalarna. Historia A. HT 1996.) - "Prästdottern". - Ester Hanngren levde 1872-1966.

1005 Johansson, Helene. Prostens dotter. Några glimtar ur Ester Hanngrens liv. (Skriv kvinnohistoria! Rapport från en forskningscirkel kring kvinnors liv och arbete i Dalarna. Falun 1999, s. 35-47.)

Hazelius, Artur
1006 Berg, Gösta. Artur Hazelius och dalfolket. (Från fyra kulturdagar i Bonäs bygdegård den 26-29 juni 1967 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala 1967, s. 19-32.) - Med viss anknytning till Leksand.

Hedén, Alfred, fotograf, Insjön
1007 Blom, John-Erik. Skulle på jobb - då bet geten Alfred i örat! (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 72-74.)

Hedén, Anders
1008 Johan Gilbertson, Hans. Insjöpojken som blev sydindiens apostel. Anders Johan Hedéns livshistoria. Sthlm 1952. 119 s.

Hedlund, Karl, rektor
1009 Östberg, Karl. Karl Hedlund. f. 28.10 1887, d. 16.1 1962. (Dalarnas hembygdsbok 1963, s. 126-128.) - Medtagen eftersom Karl Hedlunds författarskap rör Leksand. Ytterligare hänvisningar till arbeten om Karl Hedlund finns i dalabibliografin.

Hellberger, Tore, kyrkoadjunkt
1010 Wedjesjö, Gösta. Kyrkoherden emeritus Tore Hellberger. 17/8 1889 - 17/9 1957. (Julbok för Västerås stift 1957, s. 201-203.)

Hertzman, Maria, Styrsjöbo
1011 Sterner, Maj. Ett kulturminne. (Svenska hem i ord och bilder 1935, s. 281-286.) - Maria Hertzmans sommarbostad i Styrsjöbo.

Hwasser, Gabriel, kyrkoherde
1012 Boëthius, Daniel Edvard. Likpredikan öfwer framl. kyrkoherden i Leksand ... Gabriel Hwasser, hållen i Leksands kyrka den 15 november 1864. Fahlun 1864. 18 s. - Med personalier.

Jakobsdotter, Jakobs Anna, Sjugare
1013 Eriksson, Lena. Jakobs Anna Jakobsdotter ifrån Sjugare. (Ursprunget. Hudiksvallsbygdens släktforskarförening. 2003:1, s. 6-8.) - Jakobs Anna Jakobsdotter gifte sig med Klas Johansson, stadsbyggmästare i Hudiksvall.

Johannes, Per, folkskollärare
1014 Weinstock, William. Per Johannes - en äkta leksing. (Falu Kuriren 21/12 1963, julläsning, s. 22-23.) - Se även nr 182, 284.

Jones, Anders, fotograf
1015 Alexander, Benedict. Anders Jones. Fotograf. Lund 1995. [10] bl. Duplic. (ETN 101:2 VT 1995 [Lunds universitet]. Arbetsuppgift 2. Rekonstruktion.) - I lokalhistoriska arkivet i Leksand finns 2 kassetter med intervjuer (nr 2.2.8).

Jonsson, Bengt, kyrkoherde, Ål
1016 Berglund, David. Bengt Jonsson. 2/12 1906 - 24/12 1983. (Västerås stiftsbok 1984/85, s. 160-162.)

1017 Berglund, David. Bengt Jonsson. Född 2/12 1906. Död 24/12 1983. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 71-73.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992.

Jonsson, Karin, Tällberg
1018 Tällberg. Från bondby till turistby. Tällberg 1986, s. 179. - "Fröken Dalarna." - Pristagerskor vid Dalmasens skönhetstäfling år 1888. - Tidningen Dalmasen anordnade en skönhetstävling och bilden över de utvalda medföljde tidningen den 31 maj 1889. En av de utvalda var Karin Jonsson från Tällberg.

Jonsson, Stöt Anders, fotograf, Boda
1019 Bergin, Christer. Fotografen som försvann. (Dalfolk 1992:1, s. 24.) - Stöt Anders Jonsson föddes 1862 på Lenåsen i Boda socken. Under sin verksamhet som fotograf besökte han bl.a. leksands- och gagnefsbyar. Härifrån finns det därför en hel del motiv av honom.

Kaj, Inga
1020 Kaj, Inga. Skriverier. En festskrift till författarinnan på 70-årsdagen den 2 september 1993. Borlänge 1993. 85 s. Tryckt i en upplaga av 70 exemplar. - Rör bl.a. uppväxten i Leksand där Inga Kajs far Erik Montan var komminister.

Karlfeldt, Gerda
1021 Sydow, Carin von. Det lyser kring din panna. [Gerda Karlfeldt.] (Parnass. De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker. 1999:3, s. 30-36.) - Parnass 1999:3 är ett temanummer med en rad artiklar om Karlfeldt.

1022 Sydow, Carin von. Jag ville ha sagt dig de ömmaste ord. Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt. Sthlm 1999. 267 s.

Karlsson, Margit, fotograf, Tibble
1023 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utg. av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 233. - "Fotograf Margit Karlsson."

Knutsson, Anders, Tibble
1024 Storén, Lars. En bortglömd gravsten berättar. (Dalfolk 1999:2, s. 7-8.) - Rör gravstenen över Anders Knutsson (1875-1917), Tibble.

Kruth, Lars
1025 Kruth, Lars. En tyst värld - full av liv. Örebro 1996. 195 s. - Lars Kruth var verksam inom dövrörelsen och vid Västanviks folkhögskola. - Se även nr 202.

Larsson, Land Per, Gärde
1026 Larsson, Land Per. Vägen västerut. (Dalfolk 1996: 3, s. 13.) – Rör ett brev som Land Per Larsson från Gärde i Leksand sände hem under sin resa 1888 till Amerika.

Larsson, Liss Olof, riksdagsman
1027 Dalarnas bygd och folk. En bokfilm av Holger Rosencrantz. Malmö 1962, s. 257. - "Liss Olof Larsson. Dalarnas riksdagsman." - Liss Olof Larsson (1838-1896) föddes på gården Liss i Leksand. Liksom sin far Liss Lars Olsson var han riksdagsman.

1028 Liss Olof Larsson på sin rundresa i den gamla valkretsen 1887. Alla frihandlare tillegnad af författaren. Sthlm 1887. 8 s.

1029 Liss Olof Larsson. Av H. W. (Ny illustrerad tidning 1880, nr 17, s. 147-150.)

1030 Liss Olof Larssons politiska verksamhet. Skärskådad vid dagsljus af En danneman. Sthlm 1890. 48 s.

1031 Hedman, Pelle. En märklig dalaman. Text och illustrationer af P. Hedman. (För svenska hem 1896, s. 496-498.) - Se även nr 380.

1032 Johannes, Per. Liss Olof Larssons sista riksdagsår. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1968-1972. Falun 1984, s. 201-203.)

1033 Johannes, Per. När Liss Olof Larsson till Stockholm for. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1964-1967. Falun 1968, s. 142-150.)

1034 Wieselgren, Harald. Liss Olof Larsson. (Svea. Folkkalender. Årg. 53(1897), s. 247-250.)

Larsson, Matt
1035 Linderholm, Lennart. Matt Larsson "King of the Swedes". (Dalfolk 1998:2, s. 4.) - Matt Larsson (1845-1915) från Yttermo emigrerade till USA 1873. På s. 5 antavla.

Larsson, Olars Lars, brukspatron
1036 Jagesten, Thore. Olars-korset på Leksands kyrkogård. (Dalfolk 2002:4, s. 4-6.) - Olars Lars Larsson (1864-1944) föddes i Västannor och verkade som brukspatron i Adolfsfors i Värmland. Minneskorset över honom restes 1956.

Liljas, Daniel, präst
1037 Åkerlund, Glen. Daniel Liljas. Född 9/7 1907. Död 20/1 1991. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 205-206.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Daniel Liljas växte upp i Ullvi. Aktiv som hembygdsforskare.

Lindberg, Sven, prost
1038 Lindberg, Sven. Minnen från mina leksandsår. (Västerås stiftsbok 1961, s. 60-73.)

1039 Montan, Erik. Kontraktsprosten emeritus Sven Lindberg. 18/6 1891 - 21/11 1960. (Västerås stiftsbok 1962, s. 189-199.)

1040 Rönnegård, Sam. Folkkyrkopräster - såningsmän. Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås 1961. Sthlm 1961, s. 155-163. - "Sven Ludvig Lindberg 18/6 1891 - 21/11 1960."

Lindwall, Gottfrid, Plintsberg
1041 Lindwall, Gottfrid. Gottfrid Lindwalls levnadsteckning. (Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 70-84.) - "Gottfrid Lindwall, 1904-1998, född i Plintsberg, Leksands socken. Levnadsteckningen är gjord av honom själv eller intalad på band, redigerad av hans dotter Kerstin Lindström."

Lööf, Anders, Siljansnäs
1042 Storerkers, Nils Gunnar. Storfiskaren Anders Lööf fyller 90 år. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 157-158.)

Matsdotter, Snarf Brita, lärarinna, Tibble

1043 Tibble. Bygemenskap. Tradition. Utg. av Tibble bycirkel. Leksand [1990], s. 95-99. - "Snarf-Brita. Lärarinna i Tibble 1870-1883."

1044 Andersdotter, Flygar Anna. Snarf-Brita. Efter anteckningar af hennes väninna, Flygar Anna Andersdotter. (Julbok för Västerås stift 1910, s. 90-101.)

Matsson, Liss Anders, hemmansägare, Siljansnäs
1045 Ahlgren, Halvar. Liss-far. (Julbok för Västerås stift 1938, s. 187-192.)

Montan, Erik, komminister
1046 Rönnegård, Sam. Erik Montan. f. 14.8 1895, d. 15.11 1968. (Västerås stiftsbok 1970, s. 158-162.) - Komminister i Leksand, därefter kyrkoherde i Lindesberg.

More, Anders, folkskollärare
1047 Storerkers, Nils Gunnar. Anders More minns provsänkningen som förorsakade folkstorm. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1978-1982. Falun 1986, s. 178-180.)

Munthe, Axel "Puck"
(Se även nr 1404 ff.)

1048 Boken om Axel Munthe, Capri och San Michele. En minnesbok under medverkan av Arvid Andrén m.fl. Malmö 1957. - I texten återges ett uttalande av Axel Munthe om kyrkogården i Leksand: "Det är den underbaraste plats jag vet, det är den enda kyrkogård på jorden som förtar dödens fasa." - Boken utgiven med engelsk text 1959.

1049 Ericson, Alan. Axel Munthe - en legend både på Capri och i Leksand. (Falu Kuriren 23/10 1979.)

1050 Hage, Berndt. Bygd och människor i Dalarna. Efterlämnade skrifter. Av Berndt Hage, pseud. för Paul Gustafsson. Hedemora 1946, s. 198-201. - "Puck Munthe i sin Leksandsgård."

1051 Jangfeldt, Bengt. En osalig ande. Berättelsen om Axel Munthe. Sthlm 2003. - I kapitlet "Villa Svezia" (s. 483 ff.) berörs Stengården (Hildasholm).

1052 Karlsson, Seth. Dubbelnaturen Axel Munthe. (Falu Kuriren 7/9 1999.) - Med anledning av seminarium den 5/9 1999 i Leksand om Axel Munthe.

1053 Munthe, Axel. Boken om San Michele. Sthlm 1930. - Denna biografi av Axel Munthe (1857-1949) medtagen trots att den ej har någon direkt anknytning till Hildasholm och Leksand. Den utkom första gången i London 1929 och har därefter översatts till ett femtiotal språk och tryckts i otaliga upplagor.

Nauclérus, Olaus, prost
1054 Lagergren, Helmer. Delsboprosten Olof Nauclérus versifierade ansökan till Leksands pastorat år 1730. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1931, 1932 och 1933. Falun 1934, s. 150-152.)

1055 Lindgren-Fridell, Marita. En originell ansökan. Några notiser kring en dikt. (Julbok för Västerås stift 1940, s. 180-186.)

Nils i Söderby, bergsman, Ål
1056 Åhlman, Simon. Var bodde Nils i Söderby? (Dalarnas hembygdsbok 1932, s. 117-120.)

Nilsson, Bond Anders, orgelbyggare, Övermo
1057 Bond, Erik. Orgelbyggaren Bond Anders Nilsson. (Övermo förr i tiden. Leksand 1996, s. 27-32.)

Nordman, Johan, prost
1058 Johnsson, P. Leksandsprosten, som dog av hunger. Av P. Jn. (Gammalt och nytt från Dalarne. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1921 och 1922. Falun 1923, s. 85-86.)

Norén, Sven, kyrkoherde, Ål
1059 Kebbón, Nils. Kyrkoherden Sven Norén. 28/1 1908 - 14/1 1960. (Västerås stiftsbok 1961, s. 195-197.)

Nygård, Anders, språkforskare
1060 Björklund, Stig. Anders Nygård 1889-1970. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1971, s. 20-26.) - Föregås av följande bidrag av Anders Nygård: En lyckönskans Midsommars-Tuppqwast. En bröllopsdikt från 1923.

Näsmark, Sven, kyrkoadjunkt
1061 Åkerlund, Glen. Sven Näsmark. Född 12/3 1908. Död 4/10 1983. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 68-70. - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Sven Näsmark var under en period kyrkoadjunkt och kontraktsprost i Leksand. 1961 blev han kyrkoherde i Lindesberg efter Erik Montan.

Nöjd, Nils, sjukvårdssoldat
1062 Berglund, August. Nöjd. Ett gammalt leksandsoriginal. (Gammalt och nytt från Dalarna. Sammanfört ur Falu Kuriren årgångarna 1937, 1938 och 1939. Falun 1940, s. 53-56.)

Olsson, Erik (Krök Jerk)
1063 Heyman, Anna-Greta. Kulturbevararen Krök Jerks livsmöten. Sthlm 1997. 263 s. - Några avsnitt ur boken förtecknas separat.

1064 Olsson, Erik. Krök Jerk minns Ankarcrona och Alfvén. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Omslag och porträttskisser: David Tägtström. Malung 1975. 94 s. - Två avsnitt ur boken förtecknas separat.

Olsson, Erik, kyrkvärd, Djura
1065 Garmo, Sune. Krutgubben Erik Olsson i Djura. (Dalfolk 1995:3, s. 10.) - Erik Olsson (1638-1721) deltog som soldat i kriget mot Danmark.

Pepa, Bertil, redaktör
1066 Jödahl, Erik. Platsredaktören som jagade spökflyg och nattredaktören som förgick sig. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1991-1994. Falun 1996, s. 207-209.) - I artikeln berörs på s. 207-208 Bertil Pepa (1902-1960) som 1934 blev Falu Kurirens platsredaktör i Leksand.

Persson, Daniel, riksdagsman, Tällberg
1067 Nanstad, Per. Per Olsson i Fläsbro och rösträttsfrågan jämte några biografiska uppgifter. Linköping 1985. Duplic. (Uppsats i historia 60 poäng. Linköping university, Samhällsvetenskapliga institutionen, ht 1985.) - På s. 41 ff. behandlas riksdagsman Daniel Persson.

1068 Pers, Anders Yngve. Daniel Persson i Tällberg. Av Rustik. (Vestmanlands läns tidnings julnummer 1909, s. 2-4.)

Persson, Eric Aron, korpral, Torrberg
1069 En sorglig trafikolycka i Torrberg. (Dalfolk 2002:2, s. 5.) - Rör Eric Aron Persson från Torrberg som 1842 omkom i en trafikoycka.

Persson, Hans Per, fotograf, Djura
1070 Burman, Eva. Sällsamheter i Siljansbygden. Sthlm 1985, s. 39-44. - "Mästerfotografen från Kanngårdarna." - Om fotografen Hans Per Persson (1876-1959).

1071 Elfqvist, Nalle. Levnadsöden i Dalarna på glasplåtarnas tid. Bollnäs 1983, s. 10-37. - "Hans Per Persson, Djura." - I detta avsnitt berörs på s. 32-33 Margaretas Daniel Danielsson från Djura och hennes mor "Vackra dalkullan" Pilt Karin Ersdotter.

1072 Thunell, Eva. Han förvaltar ett unikt kultur-arv. (Dala-Demokraten 15/7 1999.) - "Pionjärfotografen Hans Per Persson från Kanngårdarna i Djura levde mellan 1876 och 1959." Han var aktiv som fotograf 1895-1953. Glasnegativen omhändertogs av Lars Liss, Gagnef.

Persson, Lassas Per, präst
1073 Åkerlund, Glen. Lassas Per Persson. Född 22/7 1906. Död 12/8 1988. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 149-150.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Lassas Per Persson hade sitt föräldrahem i Alvik, Siljansnäs.

Persson, Åhl Anders, Plintsberg
1074 Persson, Åhl Anders. Åhl Anders Perssons dagbok. (Plintsberg. En by med vy över Leksand. Leksand 2002, s. 43-57.)

Petersson, Erik Lorents, prost
1075 Forsell, Heimer. Från Lorents Peterssons hem i Leksand. (Från gamla prästhem i Västerås stift. Minnen samlade och utgivna av Joel Olsson Garpe. Lund 1936, s. 230-242.)

1076 Garpe, Joel Olsson. Erik Lorents Petersson. 1849 3/10 - 1930 12/2. (Julbok för Västerås stift 1930, s. 126-147.)

Prosell, Gunnar
1077 Storerkers, Nils Gunnar. Redan på 30-talet avslöjade Gunnar "flygande tefaten". (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1983-1987. Falun 1989, s. 146-147.)

Rannug, Gunnar, kyrkoherde
1078 Hansson, Gösta. Gunnar Rannug. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 24-25.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Gunnar Rannug (1915-1981) var komminister i Leksand 1960-1973, därefter kyrkoherde.

1079 Hansson, Gösta. John Gunnar Rannug. (Västerås stiftsbok 1981/82, s. 188-189.)

Rosen, Otto Vilhelm von, major
1080 Jagesten, Thore. Major von Rosen i Tibble. (Dalfolk 1995:3, s. 6-7.) - Otto Vilhelm von Rosen (1711-1799) var chef för Leksands kompani med boställe i Tibble under åren 1749-1760. Chef för Kronobergs regemente 1772-1777. Bosatt på Orraryds gård 1780 till sin död 1799. Begravdes i Nöbbele.

Siljeström, Lars, kyrkoherde
1081 Lindberg, Sven. Något om Lars Siljeström och hans epitafium. (Leksandspojken 1936. Orsa 1936, s. 4-5.)

Simonsson, Zacharias
1082 Persson, Kurt. En svedjefinnes bittra öde. Om finnen Zacharias Simonssons kortvariga bosättning i Leksand. Härnösand m.fl. 1997. 9 bl. Duplic. (Mitthögskolan. Svedjefinnar i Norden. Våren 1997.) - Även i: Dalfolk 1997:3/4, s. 16-18.

Stenback, Åke, präst
1083 Axelsson, Lennart. Åke Stenback. Född 9/3 1927. Död 10/3 1985. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 96-97.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Åke Stenback hade sina rötter i Leksand.

Svedelius, Wilhelm Erik, professor
1084 Hedlund, Karl. Wilhelm Erik Svedelius. 1830-talet. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 70-72.)

1085 Svedelius, Wilhelm Erik. Anteckningar om mitt förflutna lif. 2. uppl. Sthlm 1894. - Författaren berättar bl.a. om sina förfäder i Dalarna samt om ett par ungdomsår i Leksand på s. 7-10, 184-192.

Söderlund, Gerda, fotograf
1086 Ejendal, Sten. Gerda återfunnen efter 75 år. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1988-1990. Falun 1991, s. 140-142.) - Om Gerda Söderlund och hennes fotografier.

1087 Elfqvist, Nalle. Levnadsöden i Dalarna på glasplåtarnas tid. Bollnäs 1983, s. 84-91. - "Gerda Söderlund, Leksand."

1088 Hård af Segerstad, Ulf. Fängslande inblick i gammal dalakultur. (Svenska Dagbladet 29/7 1967.) - Om leksandsfotografen Gerda Söderlund (1874-1949) som ägnas en minnesutställning. "Hedern av att Gerda Söderlunds bilder omhändertagits och i utvalda delar nu ställts ut tillkommer i första hand konstnären Bror Stormats." - Fotoutställningen berörs även i Dala-Demokraten 20/7 1967 och i Borlänge Tidning 22/7 1967.

Tell, Olof Andersson, Tällberg
1089 Nyberg, Bo. Tre värdefulla donationer till Dalarnas museum våren 2003. (Dagsverket 2003:1, s. 10-11.) - Berör bl.a. Olof Andersson Tell (1859-1939), instrumentmakare och orgelbyggare i Tällberg. - Uppgifter om släkten Tell i Tällberg även i Dagsverket 2003:2, s. 15 och 2003:3, s. 14.

Terserus, Elaus, prost
1090 Hedlund, Karl. Elaus Terserus. 1600-talet. (I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands sparbanks 90-årsbok. Sammanställd av Karl Hedlund. Leksand 1960, s. 9-15.)

Thorell, Axel, kommunalman
1091 Björklöf, Sune. Axel Thorell, länsman, bankman och kommunalpolitiker. (Dalfolk 2003:3, s. 2-3.) - Axel Thorell (1861-1938) var kommunalstämmans ordförande i Leksand 1909-1931 men hade härutöver en lång rad uppdrag. I Leksands kommunalhus hänger en målning av honom, utförd 1931 av Sam Uhrdin. Bild av målningen på omslaget till Dalfolk 2003:3.

Thorslund, Per, professor
1092 Lundholm, Tore. Per Thorslund fyller 80 år: Cykeltur runt Siljan 1923 väckte geologiintresset. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1978-1982. Falun 1986, s.147-150.) - Se även nr 1382, 1383, 1387.

Tillquist, Hilda, rektor vid Sätergläntan
1093 Kolterjahn, Birgitta. Hilda Tillquist. (Tunum 1988, s. 35-42.)

Toll, Elisabeth
1094 Bond, Erik. Kärlek, krig, katastrofer. (Dalfolk 2000:2, s. 14-15.) - Om majorsdottern Elisabeth Toll från Tibble och hennes äktenskap med Hans Tillberg.

Troilius, Uno, prost
1095 Troil, Valter von. Uno Troilius. Prost i Leksand. (Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1930, s. 3-9.)

Weidlitz, Anders, kyrkoherde, Siljansnäs
1096 Heimgård, Elis. Anders Weidlitz. Född 26/1 1897. Död 23/4 1984. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 79-82.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Anders Weidlitz lämnade sin tjänst i Siljansnäs 1950 för att bli kyrkoherde i Järna.

Westgärds, Anders, hembygdsforskare
1097 Johannes, Per. Anders Westgärds 1877-1977. Minnesskrift till 100-årsdagen av hans födelse. På Leksands hembygdsförenings uppdrag. Leksand 1977. 39 s. - Skriften återger arkivhandlingar som insamlats av Anders Westgärds och som förvaras i Leksands sockenarkiv.

Wetterstedt, Eric af
1098 Svenskar är rädda för överheten. (Vår bostad 1995:12, s. 59-60.) - Om Eric af Wetterstedt, bosatt i Leksand, flitig insändarskribent i lokalpressen och kritiker av myndigheter. "Medborgarrättskämpe" enligt telefonkatalogen.

1099 Gunnarsson, Rolf. På lunch med Eric af Wetterstedt. Leksandsbaronen som talar för gräsrötterna. (Gammalt och nytt från Dalarna. Ur Falu Kuriren 1991-1994. Falun 1996, s. 41-44.)

Yrgård, Erik Mattias
1100 In memoriam. (Landskapsposten 2000:5, s. 6.) - Erik Mattias Yrgård från Leksand var lärare och trubadur.

Åhlén, Johan Petter, köpman
(Se även nr 1938 ff.)

1101 Dalarnas bygd och folk. En bokfilm av Holger Rosencrantz. Malmö 1962, s. 353-359, - "J. P. Åhlén i Insjön."

1102 J. P. Åhlén. En minnesskrift på 50-årsdagen. Sthlm 1929. 235 s. - Johan Petter Åhlén grundade postorderfirman Åhlén & Holm i Insjön. - Arbetet innehåller bl.a. en uppsats "Mannen och hans verk" av Waldemar Swahn.

1103 Idestam-Almquist, Bengt. J. P. Åhlén. Grundaren av och chefen för Åhlén & Holm och Tempo aktiebolag. En minnesskrift. Sthlm 1939. 99 s. - Utgiven även 1969.

1104 Ullman, Magnus. Så levde de. Om några framgångsrika första generationens affärsmäns liv och leverne i slutet av 1800-talet och framöver. D. 2. Sthlm 1999. - Om Johan Petter Åhlén på s. 78-109.

Åhsbom, Ernst, kyrkoherde, Ål
1105 Åkerlund, Glen. Ernst Åhsbom. f. 11.12 1890. d. 7.3 1977. (Västerås stiftsbok 1977/78, s. 148-150.)

Åkerlund, Glen, präst
1106 Lund, Berit. Personliga röster berättar om 1900-talet i Västerås stift. En intervjubok. Västerås 1998, s. 61-69. - "En präst ska leva nära sina församlingsbor." - Glen Åkerlund, f. 1908, var präst i Bjursås, i Leksand och slutligen i Rättvik.

Åkerlund, Ingrid, Siljansnäs
1107 Lund, Berit. Personliga röster berättar om 1900-talet i Västerås stift. En intervjubok. Västerås 1998, s. 128-131. - "När Kristi namn nämndes, neg gummorna." - Ingrid Åkerlund, f. 1913, blev Siljansnäs första kvinnliga student.

Åman, Holger
1108 Hedblom, Margaretha. Dalfolk i Minneapolis. Amerikansksvenska institutet, en viktig mötesplats. (Dalfolk 1996:1, s. 20-28.) - Ur innehållet: Holger Åman från Tibble i Leksand - Axel H. Ohman i Minneapolis. (S. 25-28.)

Östberg, Nils, präst
1109 Ödman, Sven. Nils Östberg. Född 11/1 1901. Död 17/8 1980. (Minnesteckningar vid prästmötet i Västerås stift 1992. Västerås 1993, s. 12-13.) - Omslagstitel: Minnesteckningar över präster i Västerås stift 1980-1992. - Nils Östberg bodde efter sin pensionering i Leksand där han på mödernet hade sina rötter.

Sidansvarig: Linda Sävhammar (linda.savhammar@leksand.se)
Senast uppdaterad fredag 26 oktober 2012 12:03