Nyheter för höstterminen

Vi får nytt schema där skoldagen börjar klockan nio.  Vi får också bättre förbindelser till och från Djurås för att underlätta för studenter som pendlar.

Välkommen att söka till oss!