Busskort

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

 

Observera! Du behöver inte ansöka om busskort i gymnasiet.

 

Elever i gymnasieskolan som är under 20 år, har minst 6 kilometer till skolan från folkbokföringsadressen och inte är beviljade inackorderingstillägg, har rätt till elevresor med dalatrafiks bussar. I vissa fall kan eleven istället ha rätt till kontant resebidrag.

Dalatrafik mäter avståndet till adressen där man är folkbokförd och bestämmer på så sätt vem som är berättigad till elevresa.

Första dagen på höstterminen åker nya elever gratis. Ett tillfälligt färdbevis delas ut av mentor första skoldagen. Busskorten skickas sedan ut med posten från Dalatrafik. Elever i vårterminens årskurs 1 och 2 behåller sina busskort över sommaren och får en ny period laddad på sina kort till hösten.

Skolkortets giltighet

Buss:
Skolkortet gäller på Dalatrafiks bussar i hela Dalarna. Du får göra hur många resor du vill. Skolkorten gäller även under helger och alla lovdagar under terminen.
Korten gäller dock inte under jullov och sommarlov.

Tåg: 
Elever på gymnasium får åka på Tåg i Bergslagens tåg. Koret har en tågsymbol. Observera att skolkort med tågsymbol inte gäller på tåg under skollov, på fritid eller helger.
(fredag klockan 18.00 till söndag klockan 24.00.)

Skolkortet är personligt

Du får inte låna ut ditt skolkort till någon annan. Du kan då förlora rätten till skolkort. Vid kontroll beslagtas kortet.

Läs mer i SKRs skolskjutshandbok

Sidan uppdaterad: 2021-05-25