Inackorderingstillägg

Skriv ut

Telefontid receptionen

Telefon: 0247-801 35

E-postadress: gymnasiet@leksand.se

måndag 8.00–15.00
tisdag 8.00–15.00
onsdag 8.00–15.00
torsdag 8.00–15.00
fredag 8.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Om du måste skaffa elevbostad på annan ort för att kunna gå på gymnasiet kan du ansöka om inackorderingstillägg från din hemkommun.

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Bidraget kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på orten där skolan ligger. Det finns ingen nedre åldersgräns för tillägget som sedan kan betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

För dig som är skriven i Leksands kommun

För att få inackorderingstillägg från Leksands kommun måste avståndet från hemmet till skolan vara minst 40 kilometer. Inackorderingstillägg kan också beviljas om avståndet från hemmet till skolan är minst 6 kilometer och det inte finns någon tillgänglig kollektivtrafik. 

I följande fall beviljas inte inackorderingstillägg för elever som studerar i Borlänge:

  • Elever som bor längs riksväg 70 mot Borlänge (Insjön med angränsande byar etc.)
  • Elever boende i byar längs vägen Noret-Häradsbygden
  • Elever boende i Noret och Åkerö

För närvarande gäller följande belopp:

  • Studier inom länet: 1 610 kronor per månad (september-maj)
  • Studier utanför länet: 1 820 kronor per månad (september-maj)

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan eller av skolan.

Utbetalning månadsvis

Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis under högst nio månader (september - maj) per läsår. Utbetalning görs vanligtvis den sista bankdagen i månaden. Inackorderingstillägget utbetalas till vårdnadshavare om eleven är omyndig. Utbetalningarna görs i samarbete med Swedbank. Första utbetalningen görs via check om mottagaren inte har ordnat konto eller överföring till annan bank.
Inackorderingstillägget söker man om varje läsår.

Elever på frigymnasium söker hos CSN

Om du studerar vid en fristående gymnasieskola söker du ditt inackorderingstillägg hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Sidan uppdaterad: 2023-08-14