Elevdemokrati

Skriv ut

Telefontid receptionen

Telefon: 0247-801 35

E-postadress: gymnasiet@leksand.se

måndag 8.00–15.00
tisdag 8.00–15.00
onsdag 8.00–15.00
torsdag 8.00–15.00
fredag 8.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Elevdemokratin på Leksands gymnasium utövas genom val av klassrepresentanter och skyddsombud bland eleverna.

Klassrepresentanter

Varje klass väljer två klassrepresentanter som får i uppgift att hjälpa sina klasskamrater med skoldagens praktiska problem och vidarebefordrar information till och från klassen.

Elevråd

De valda klassrepresentanterna fungerar också som elevrådsrepresentanter. Elevrådet är ett representativt forum för skolans alla elever. Elevrådet väljer styrelse och utser elevrepresentanter till skolkonferensen.  

Läs mer om elevrådet

Elevskyddsombud

Varje program väljer elevskyddsombud som bland annat deltar i skolans skyddsrond. Ett av elevskyddsombuden väljs som elevhuvudskyddsombud och deltar i samverkansgruppen gällande arbetsmiljö.

Klassråd

Varje klass ska ha ett klassråd som består av samtliga elever och deras klassansvariga. Klassrådet är en del av skolans pedagogiska verksamhet. Där tar man upp frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogiska frågor av allmän karaktär, frågor om skolans arbetsmiljö som särskilt berör gruppen, frågor som sedan ska handläggas av andra konferenser samt övriga frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever.

Programråd

I programråden finns representanter för skolledning, studievägledare, lärare och elever. På yrkesprogrammen deltar också representanter från arbetslivet. Råden ska följa utvecklingen inom respektive bransch och ge synpunkter på bland annat innehåll och omfattning av skolans yrkesinriktade utbildning.

Skolkonferensen

Skolkonferensen är ett organ för diskussion i frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte och samråd. Här finns elevrepresentanter, lärare samt rektor.

Sidan uppdaterad: 2022-05-19