Kontakta oss

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Avdelningschef

Marcus Zetterlund

Telefon: 0247-803 31

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Bild på Marcus Zetterlund

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Leksands gymnasium!

Skolexpedition/administration

Skoladministratör: Marie Berg, elevregistrering, CSN - studiemedel, sociala medier och webbredaktör.

Skoladministratör: Malin Perjons, fakturahantering, busskort, elevskåp, webbredaktör och sociala medier.

Skoladministratör: Åsa Kans, elevboende, interkommunal ersättning,  inackorderingstillägg, kontant resebidrag, lås & larm, lokaler och personalärenden.

Digitaliseringspedagog: Jonas Peres, elevdatorer, digital support till elever och personal. 

Vaktmästare: Jonas Larsson

Skolledning

Rektor, gymnasiechef: Marcus Zetterlund, samt ansvarig för Gymnasiesärskolan. 

Biträdande rektor: Liselotte Alanko, ansvarig för Ekonomiprogrammet (EK), Försäljnings- och serviceprogrammet (FS), Handels- och administrationsprogrammet (HA), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) samt Gymnasial lärlingsutbildning.

Biträdande rektor: Marko Sandelin, ansvarig för Barn- och fritidsprogrammet (BF), Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram (IM), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Teknikprogrammet (TE).

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare: Åsa Matsson Andrén, Ekonomiprogrammet (EK),  Försäljnings- och serviceprogrammet (FS), Handels- och administrationsprogrammet (HA), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) samt Gymnasial lärlingsutbildning.

Studie- och yrkesvägledare: Ulrika GustafssonBarn- och fritidsprogrammet (BF), Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram (IM), Naturvetenskapsprogrammet (NA), Teknikprogrammet (TE) och Gymnasiesärskolan samt KAA-ansvarig, kommunens aktivitetsansvar för unga under 20 år.

Elevhälsa

Skolsköterska: Elisabeth Eriksson

Skolkurator: Tanja Lysén

Specialpedagogik

Specialpedagog: Karin Hallin

Specialpedagog: Katarina Jobs

Gymnasiebibliotek

Bibliotekarie: Björn Ingvarsson

Cafeterian

Föreståndare/elevvärd: Daniel Fridén

Lärare

Som elev/vårdnadshavare på Leksands gymnasium hittar du kontaktuppgifter till lärarna i lärplattformen Vklass. Du kan också mejla förnamn.efternamn@leksand.se.

Du kan även ringa vår receptionstelefon: 0247-801 35, telefontid måndag-fredag kl 8.00-15.00

Sidan uppdaterad: 2021-09-13