Tidningar och tidskrifter

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Bibliotekarie

Björn Ingvarsson

Telefon: 0247-804 02

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Digitaliseringspedagog

Jonas Peres

Telefon: 0247-804 27

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Du hittar de senaste årgångarna av dessa tidskrifter på biblioteket:

8 sidor, lättlästa nyheter
Elbilen
Expo, demokratisk tidskrift
Fjärde världen, tidskrift om ursprungsbefolkningar
Forskning och framsteg
Hockey
Ottar, tidskrift om sexualitet&samhälle
Parnass, de litterära sällskapens tidskrift
PC för alla
Ponton
Populär astronomi
Populär historia
Råd och rön
Scientific American
Språktidningen
Svensk bokhandel
Teknikens värld
Teknikhistoria
Välfärd, från Statistiska centralbyrån
Världspolitikens dagsfrågor, 1995-

Sidan uppdaterad: 2021-10-15