Lov och ledigheter

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Eleverna har ett antal lovdagar under läsåret. Det är också möjligt att i vissa fall få ledigt på övrig tid.

Höstterminen 2021

Höstterminen börjar tisdag 17 augusti
Höstlov: vecka 44, 1-5 november
Jullov: 22 december - 7 januari 2022

Vårterminen 2022

Studiedag måndag 10 januari
Studiedag tisdag 11 januari
Vårterminen börjar onsdag 12 januari
Sportlov: vecka 9, 28 februari - 4 mars
Påsklov: vecka 16, 19- 22 april
Lovdag torsdag 26 maj
Lovdag fredag 27 maj
Lovdag måndag 6 juni (Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag)
Student: fredag 10 juni

Ledighet på övrig tid

För att få ledigt övrig tid måste eleven ha tungt vägande skäl. Elevens studie- och närvarosituation ligger till grund för beslut om eventuell ledighet.

  • Undervisande lärare fattar beslut när det gäller enstaka lektion.
  • Klassansvarig kan bevilja ledigt för högst tre dagar i följd.
  • Ledighet som är fler än tre dagar beviljas av respektive biträdande rektor.

Ledighet i samband med körkort

Följande aktiviteter är giltiga frånvaroorsaker när du tar körkort:

  • Risk 1:an
  • Risk 2:an
  • Landsvägskörning Mora (heldag)
  • Teoriprov
  • Förarprov

Övningskörning är inte giltig orsak till frånvaro.

Anmäl frånvaro via Vklass

Ledighetsansökan görs på sidan "min skola/klasser" i skolplattformen V-klass.

Sidan uppdaterad: 2021-11-09