Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Programlagsledare

Johan Nylander

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Studie- och yrkesvägledare

Åsa Matsson Andrén

Telefon: 0247-802 28

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Biträdande rektor

Liselotte Alanko

Telefon: 0247-802 10

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Efter examen på ekonomiprogrammet är du väl förberedd för högskolestudier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Oavsett vad du tänker göra i framtiden så har du alltid stor nytta av dina kunskaper, både privat och i ditt yrkesval.

Utbildningen ger dig kunskaper inom samhälls- och företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Innehåll och arbetsformer främjar din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Förutom teoretiska kunskaper får du möta verkligheten genom våra kontakter med det lokala näringslivet. 

Programmet är även certifierat för att utbilda diplomerade gymnasieekonomer.

Företagsekonomi

Här får du lära dig om olika typer av företag, affärsidéns betydelse, grundläggande ekonomiska begrepp och modeller, organisation, marknadsföring, ledarskap, kalkylering, budgetering, bokföring och bokslut.

Entreprenörskap och företagande

Här får du praktiskt använda dina teoretiska kunskaper genom att driva ett eget företag i Ung Företagsamhets regi (UF). Du får en inblick i vad entreprenörskap innebär och möjlighet att med ditt företag delta i regionala och nationella tävlingar.

Läs mer om Ung företagsamhet
Alla UF-företag, sök på Leksands gymnasium

Juridik

Här behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv.

Ledarskap och organisation

Kursen utvecklar ytterligare dina kunskaper om ledarskap, grupputveckling, konflikthantering och organisation både genom teoretiska studier och praktiska övningar.

Moderna språk

I din utbildning ingår moderna språk. Vi erbjuder flera språk, antingen på skolan eller nätbaserat inom vårt samarbete mellan Dalarnas kommuner.

Sidan uppdaterad: 2021-01-25