Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Programlagsledare

Johan Nylander

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Studie- och yrkesvägledare

Åsa Matsson Andrén

Telefon: 0247-802 28

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Rektor Bi

Liselotte Alanko

Telefon: 0247-802 10

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Satsa på en framtid som ekonom, egen företagare eller jurist.

På ekonomiprogrammet får du fördjupa dina kunskaper inom ekonomi, samhälle och juridik, såväl nationellt som internationellt. Innehåll och arbetsformer på programmet stärker din kreativitet och förmåga att samarbeta. Du lär dig om och övar dig på ledarskap, grupputveckling och konflikthantering. De teoretiska studierna kombineras med studiebesök på företag och institutioner som relaterar till programmets innehåll. Du kommer också att möta intressanta föreläsare från näringsliv och samhälle. Det här ger dig en god insikt om tänkbara framtida yrken. Du får också möjlighet att skapa goda kontakter inför dina fortsatta studier eller ditt yrkesliv. Ditt inriktningsval gör du under vårterminen i årskurs 1.

Utbildningen ger dig behörighet till högskola och universitet.

Inriktning Ekonomi

Du får lära dig om olika typer av företag och organisationer och de vilkor som styr dem. Du får praktiskt använda dina teoretiska kunskaper genom att driva ett företag inom Ung Företagsamhets regi, från affärsidé och marknadsföring till avveckling av företaget. Du får också lära dig att göra ekonomiska kalkyler, budgetera, bokföra och redovisa.

Inriktning Juridik

Du lär dig om det svenska rättsystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Dina kunskaper prövar du i analyser av juridiska problem. Du får också kunskap om internationell rätt.


Läs mer om Ung företagsamhet
Alla UF-företag, sök på Leksands gymnasium

Sidan uppdaterad: 2021-10-19