Handels- och administrationsprogrammet

Inriktning: Handel och service

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Programlagsledare

Kristina Bolinder

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Studie- och yrkesvägledare

Åsa Matsson Andrén

Telefon: 0247-802 28

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Biträdande rektor

Liselotte Alanko

Telefon: 0247-802 10

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Handels- och administrationsprogrammet ger dig en bred grund. Som elev hos oss blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du också läsa vidare eller starta eget företag.

De viktigaste delarna i utbildningen är entreprenörskap, företagande, handel och service samt arbetsplatsförlagt lärande. Vi varvar teori med praktiska övningar och använder coachning som arbetsmetod.

Handel och service

Servicebegreppet går som en röd tråd genom utbildningen. Som elev hos oss blir du en kunnig och trygg säljare. Vi tränar exponeringsdesign och du blir insatt i hur marknadsföring och reklam fungerar. Vi har fokus på inköp, lönsamhet och hur handeln drivs idag och i framtiden.

Entreprenörskap och företagande

I årskurs tre får du tillsammans med dina klasskamrater driva eget företag i Ung Företagsamhets regi (UF). Du får en inblick i vad entreprenörskap och ledarskap innebär och möjlighet att delta i regionala och nationella tävlingar. Vi samarbetar med organisationen Enterprise without borders och då lyfts företagandet till en internationell nivå.

Läs mer om Ung företagsamhet
Alla UF-företag, sök på Leksands gymnasium

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under utbildningstiden har du minst 15 veckors APL. Den ger dig möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk i näringslivet inför framtiden. 

Yrkesexamen

Programmet ger dig en yrkesexamen och du kan söka till yrkeshögskolan för vidare studier.

Grundläggande behörighet

På handels- och administrationsprogrammet får du grundläggande behörighet till högskolan.

Sidan uppdaterad: 2021-01-25