Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Programlagsledare

Ulrika Hedbom

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Studie- och yrkesvägledare

Ulrika Gustafsson

Telefon: 0247-803 33

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Biträdande rektor

Marko Sandelin

Telefon: 0247-801 19

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Naturvetenskapsprogrammet öppnar dörrarna till de flesta utbildningarna på universitet och högskolor. I dina studier får du till stor del arbeta laborativt, både i skolan och i närmiljön runt skolan.

På den naturvetenskapliga institutionen finns laborationssalar där du har fysik, kemi och biologi. På skolan finns även ett växthus som används i biologin. Teoretiska studier blandas med laborationer och du får möjlighet att arbeta med modern laborationsutrustning i skolan och ute på exkursioner.

Djur, människor och växter

I dina studier får du lära dig hur djur, människor och växter fungerar och hur allt hänger samman. Du utvecklar din förmåga att se samband mellan teori och laborativa resultat samt lär dig använda matematiken som ett hjälpmedel i kemi, biologi och fysik. 

Moderna språk

I din utbildning ingår moderna språk. Vi erbjuder flera språk, antingen på skolan eller nätbaserat inom vårt samarbete mellan Dalarnas kommuner.

Sidan uppdaterad: 2021-01-25