Teknikprogrammet

Inriktningar: Teknikvetenskap, Design och produktutveckling

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Programlagsledare

Glenn Sandahl

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Studie- och yrkesvägledare

Ulrika Gustafsson

Telefon: 0247-803 33

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Biträdande rektor

Marko Sandelin

Telefon: 0247-801 19

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Leksands gymnasium

Telefon: 0247-801 35

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 793 31 Leksand

Teknikprogrammet ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom data, matematik, teknik och design.

Utbildningen stärker din förmåga att se samband mellan teori och praktiska lösningar. Du utvecklas genom att arbeta i projekt, experimentera och besöka företag. Du fördjupar dig i matematik och teknik, lär dig konstruktion, CAD och bildskapande. Allt sker i en modern och professionell datormiljö.

Design och produktutveckling

Din kreativitet utvecklas ännu mer när du i olika projekt designar nya smarta produkter. En idé blir en färdig produkt.

Du får lära dig grunderna i formgivning samt metoder för design och framtagning av prototyper. Du skapar produktmodeller i 3D, virtuella miljöer och inriktningen är särskilt lämplig för en framtid inom industridesign, produktutveckling eller andra områden där form och teknik möts. 

Teknikvetenskap

Du får lära dig grunderna i programmering och robotteknik samt lära dig mer om fysik och matematik, för att vara bra rustad inför fortsatta studier på universitet och högskolor. Om du vill bli civilingenjör/högskoleingenjör passar den här inriktningen mycket bra.

Sidan uppdaterad: 2021-01-25