Elevhälsa

Skriv ut

Telefontid receptionen

Telefon: 0247-801 35

E-postadress: gymnasiet@leksand.se

måndag 8.00–15.00
tisdag 8.00–15.00
onsdag 8.00–15.00
torsdag 8.00–15.00
fredag 8.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Skolsköterska

Elisabeth Eriksson

Telefon: 0247-802 38

E-postadress:

Besöksadress: Klockaregatan 3, 79331 Leksand

Skolkurator

Tanja Lysén

Telefon: 0247-801 32

E-postadress:

Besöksadress: Klockaregatan 3, 79331 Leksand

Specialpedagog

Karin Hallin

Telefon: 0247-804 19

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Specialpedagog

Katarina Jobs

Telefon: 0247-804 93

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Studie- och yrkesvägledare

Ulrika Gustafsson

Telefon: 0247-803 33

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Studie- och yrkesvägledare

Åsa Matsson Andrén

Telefon: 0247-802 28

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

På Leksands gymnasium finns personal som har medicinsk, psykologisk, psykosocial, specialpedagogisk och studievägledande kompetens. Personalen ingår i skolans elevhälsoteam som ska främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan har öppen mottagning måndag-torsdag klockan 11–12. Utöver dessa tider kan du som elev boka tid för besök via mejl till Elisabeth Eriksson

Skolläkaren har mottagning en gång i månaden. Läkartid bokas via skolsköterskan. Både skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Fokus på förebyggande hälsovård

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande genom hälsobesök och vaccinationer samt ger råd och stöd kring faktorer som påverkar hälsan. Skolsköterskan erbjuder samtal, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser på sin mottagning. 

Vår skolsköterska

Elisabeth Eriksson

Enklare hjälp vid sjukdom

När du är sjuk ska du i första hand kontakta vårdcentralen för bedömning, utredning och uppföljning. Skolsköterskan hjälper till med enklare bedömningar och vård, men ger i övrigt råd om vart du kan vända dig för fortsatt vård.

Om du är skriven i en annan kommun kan du endast få akut vård på Leksands vårdcentral. I övriga fall kontaktar du vårdcentralen i din hemkommun.

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan utgör tillsammans med skolläkaren elevhälsans medicinska insats och är en del av elevhälsoteamet. Teamet samarbeta för att hitta så bra lösningar som möjligt för elevernas studier. Det kan till exempel finnas fysiska, psykiska eller sociala faktorer som kan vara av betydelse för att lyckas.

Skolkurator

Skolkuratorn fungerar som skolans sociala och psykosociala kompetens i elevhälsans arbete. Kuratorn erbjuder bland annat stödjande och motiverande samtal till elever, råd och stöd till föräldrar och sorg- och krishantering.

Kuratorn finns på plats måndag-fredag klockan 09–15, men kan även träffas annan tid efter överenskommelse.

Kuratorn har tystnadsplikt.

Vår skolkurator

Tanja Lysén

Kuratorns uppgift är att bidra till att helheten i elevernas studiesituation fungerar. Det handlar därför om hälsa, trygghet och trivsel, boende och ekonomi, skolarbetsmiljö, relationer och elevernas delaktighet och personliga utveckling.

Kuratorn arbetar även förebyggande kring alkohol och droger, utredande i konflikt- och mobbingsituationer samt ger konsultation till övrig personal i sociala och psykosociala frågor.

Skolpsykolog

Leksands gymnasium anlitar Psykologgårdens psykologer.

Specialpedagoger

Även specialpedagogerna ingår i elevhälsoteamet. De arbetar förebyggande och stödjande för att alla elever ska utvecklas mot utbildningens mål. Specialpedagogerna genomför pedagogiska kartläggningar och arbetar fram lösningar för personal och elever.

Specialpedagogerna kan hjälpa dig:

  • Att lära dig använda skolans digitala IT-verktyg, exempelvis talsyntes, rättstavningsprogram och inlästa läromedel.
  • Att lära dig god studieteknik.
  • Att träna upp minnes- och koncentrationsförmåga.
  • Att få stöd och anpassning i de olika kurserna inom programmen.
  • Att få intyg för att få anpassning vid högskoleprovet eller körkortsprovet om du har läs- och skrivsvårigheter.

Våra specialpedagoger

Karin Hallin

Katarina Jobs

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna ingår i elevhälsoteamet. De upprättar individuella studieplaner tillsammans med eleverna och föreslår lämpliga åtgärder utifrån samtal och genomgång av studiesituationen.

Våra studie- och yrkesvägledare

Ulrika Gustafsson, ansvarig för Barn- och fritidsprogrammet (BF), Hantverksprogrammet (HV), Introduktionsprogram (IM), Naturvetenskapsprogrammet (NV), Teknikprogrammet (TE) och Anpassad gymnasieskola (AG).

Åsa Matsson Andrén, ansvarig för Ekonomiprogrammet (EK), Försäljnings- och serviceprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Gymnasial lärlingsutbildning.

Läs mer om studie- och yrkesvägledningen på Leksands gymnasium

Sidan uppdaterad: 2023-08-25