Mobbning, trygghet, säkerhet

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-80 000

E-postadress: kommun@leksand.se

Skolkurator

Tanja Lysén

Telefon: 0247-801 32

E-postadress:

Besöksadress: Rättviksvägen 29, 79331 Leksand

Elever kan bli mobbade i både små och stora skolor. Det är inte bara de direkt inblandade ungdomarna som mår dåligt av det. Mobbning kan vara orsaken som förstör stämningen i hela klassen.

Det är svårt att upptäcka mobbning – den sker oftast när vuxna inte ska se det. Den mobbade berättar sällan vad han eller hon är utsatt för därför att det känns plågsamt att tala om det. I vår skola arbetar vi med att både förebygga mobbningen och ta itu med misstänkta mobbningsfall.  

Om du själv, eller någon du känner, är utsatt för mobbning, ska du utan dröjsmål vända dig till någon av skolans kontaktpersoner för mobbningsärenden, till mentor eller någon annan vuxen på skolan som du känner förtroende för.

Sidan uppdaterad: 2020-12-03